Motioner till kongress 2024

Publicerad: 2024-02-29

Här hittar du samtliga motioner inkomna inför kongress 2024. Svar på motionerna kommer i samband med att handlingarna skickas ut sex veckor innan kongressen.

Motioner till kongress 2024

Här kan du läsa samtliga motioner som kommit in till kongress 2024. Motionstiden löpte ut den 28 februari 2024.