Logga kongress 2024

Välkommen till Fackförbundet STs kongress 2024!

Publicerad: 2023-09-26

|Uppdaterad: 2024-04-12

Fackförbundet STs nästa kongress hålls den 28–30 maj 2024 i Stockholm. På den här sidan kan du följa det arbete som sker inför kongressen och sedermera ta del av de beslut och val som kongressen kommer fatta.

Kallelse till kongress

Förbundsstyrelsen kallar till Fackförbundet STs 14:e ordinarie kongress den 28–30 maj 2024. Kongressen kommer att hållas på Clarion Hotel Stockholm.

  Kongressen är Fackförbundet STs högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Kongressen har flera uppgifter, bland annat att:

  • välja vilka som ska sitta i vår förbundsstyrelse de kommande fyra åren
  • fastställa verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning för förbundet
  • besluta om medlemsavgifter
  • besluta om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

  Under kongressen deltar förtroendevalda från hela Fackförbundet ST

  Enligt Fackförbundet STs stadgar deltar totalt 127 ombud – alltså förtroendevalda med rösträtt – under kongressen. Av dessa utses 115 av Fackförbundet STs avdelningar. Resterande tolv utgörs av den sittande förbundsstyrelsen. Hur många ombud en avdelning har på kongressen bestäms av hur många aktiva medlemmar avdelningen hade den sista december föregående år. Avdelningar med färre än 150 medlemmar bildar valkorporation/er enligt beslut av förbundsstyrelsen och efter hörande av berörda avdelningar.

  Hur avdelningarnas ombud utses varierar från avdelning till avdelning. Det vanligaste är att de väljs på avdelningens ombudsmöte, årsmöte eller representantskap. Vill du veta hur ombuden från din avdelning utses? Hör av dig till din avdelningsstyrelse.