Illustration över Fackförbundet STs kongress 2024

Dags att besluta om Fackförbundet STs framtid!

Publicerad: 2023-09-26

|Uppdaterad: 2024-05-17

Den 28- 30 maj samlas fler än 100 ombud för att besluta om Fackförbundet STs framtid. Det är dags för kongress 2024 – förbundets högsta beslutande organ som hålls vart fjärde år. Här väljs en ny förbundsstyrelse och en riktning framåt för de kommande fyra åren.

Följ kongressen live här på webben

Är du inte med på kongressen men är nyfiken på vad som diskuteras och beslutas? Då kan du följa stora delar av kongressen genom vår livesändning direkt från Clarion Hotell i Stockholm. Du hittar livesändningen här på webben när kongressen startat.

  Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Fackförbundet STTomas Oskarsson, förbundssekreterare Fackförbundet ST

  Vad är en kongress – 3 snabba frågor med förbundssekreteraren Tomas Oskarsson

  Varför är en kongress viktig?

  Kongressen är det yttersta uttrycket för medlemsdemokrati och det är det som är fokus. Under tre dagar vart fjärde år sätter medlemmarna riktningen för de närmaste åren. Det är något vackert med det, men även väldigt roligt att få mötas på detta sätt och kraftsamla tillsammans.

  Hur fungerar en kongress?

  Utan att gå in på formalia kan man sammanfatta det med att medlemmarnas ombud träffas och tar ställning till förslag från medlemmar och från förbundsstyrelsen. Ombuden väljer också medlemmarnas främsta företrädare under kongressperioden i form av en förbundsstyrelse.

  Vad är dina spaningar för kongressen 2024?

  Jag tycker att det är spännande att förbundet nu för första gången samlar de viktigaste ställningstaganden i ett förbundspolitiskt program, det kommer att göra förbundet tydligare och starkare. Den andra delen jag tänker på är en rapport med fokus att stärka och rekrytera medlemmar och förtroendevalda som läggs fram, det är helt avgörande för framtiden. Min tredje och sista spaning är att demokratifrågan kommer att prägla kongressen. Både på grund av omvärldsfaktorer som EU-valet, men också interna frågeställningar och föreläsare på kongressen.

  Rekordstort engagemang i år!

  Till årets kongress har det kommit in hela 65 motioner från förtroendevalda och medlemmar runt om i landet. Motionerna handlar om alltifrån föräldraledighet till klimat och AI. 

  Tack för att ni är med och påverkar Fackförbundet STs framtid!

  Till motionerna
  Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet STBritta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST

  Förbundsordförande Britta Lejon har ordet: "Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle"

  Det har varit några tuffa år för Fackförbundet STs medlemmar. Nedskärningar och effektiviseringar har ökat pressen och stressen. Många tvingas prioritera bort viktiga arbetsuppgifter, vilket får konsekvenser för samhället och medborgarna.

  Vi vill ha ett demokratiskt samhälle med ett statligt uppdrag och en samhällsbärande infrastruktur i världsklass, där våra medlemmar med stolthet kan utföra sina jobb till nytta för medborgarna. Nu är det dags att besluta om Fackförbundet STs framtid. Det är dags för kongress 2024.

  Vägen till beslut – så går det till

  Till dig som kommer att delta vid kongressen har Fackförbundet ST tagit fram en lathund som förklarar hur besluten blir till.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss