AnställdStudentDoktorand

Bli medlem

De 3 första månaderna är gratis - för dig som inte varit medlem de senaste 18 månaderna. OBS: en lokal avgift kan tillkomma.

Beräkna din medlemsavgift

Information om dig

Medlemsavgift

Som ny medlem skickar vi fakturan för din medlemsavgift postalt; om du är ansluten till Kivra skickas fakturan dit. Vi rekommenderar att du byter till autogiro eller e-faktura snarast möjligt för en smidigare betalning.  

Se aktuella medlemsavgifter

OBS. Utöver förbundsavgiften till Fackförbundet ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift. Det vanligaste beloppet är 27 kronor per månad. Några sektioner tar även ut en sektionsavgift.

Inkomstförsäkring

Som medlem i Fackförbundet ST omfattas du av en inkomstförsäkring, som ger dig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. För att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen måste du vara ansluten till en a-kassa samt ha en inkomst som överstiger a-kassans inkomsttak. Mer information om försäkringen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du hos Folksam

Försäkringar

När du blir medlem i ST ansluts du automatiskt till ett försäkringspaket från Folksam. I paketet ingår olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring och diagnosförsäkring (händelseförsäkring). Om du är under 60 år ansluts du dessutom till en sjukkapitalförsäkring. Försäkringarna ingår i ditt medlemskap utan extra kostnad i tre månader. Du kommer under den perioden att få ett brev från Folksam med erbjudande om att fortsätta med försäkringarna till medlemspris. 

Personuppgifter

Fackförbundet ST är enligt Dataskyddsförordningen ansvarig för hanteringen av de personuppgifter som lämnas i denna medlemsansökan. ST kommer att använda sig av uppgifterna för att kunna tillvarata dina intressen rörande anställnings- och avlöningsvillkor, arbetsrätten samt de övriga skyldigheter som ST enligt stadgarna har gentemot dig som medlem. För dessa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas till annan, såsom exempelvis vid administration av gruppförsäkringar m.m. I de fall laglig skyldighet därtill föreligger kan uppgifter komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. 

Genom att bli medlem samtycker du även till att ST kan komma att använda dina uppgifter för att genomföra analyser samt marknadsföring av STs aktiviteter och erbjudanden. ST kommer inte att sälja vidare dina uppgifter till tredje part. Marknadsföring kan ske via post, telefon, e-post, SMS samt andra digitala kanaler. Alla medlemmar har rätt att skriftligen och utan kostnad återkalla samtycket till marknadsföring, begära ett registerutdrag eller en rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Detta görs genom att du kontaktar STs kansli via medlem@st.org

ST är angelägen om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. ST behöver därför ta del av ditt personnummer för uppdatering av adressregister och kontakt med Skatteverket. Ditt personnummer är den enda garantin för att värdehandlingar som exempelvis försäkringsbevis inte hamnar i fel händer. För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga information om andra fackliga aktiviteter och tjänster är det viktigt att du meddelar ST andra eventuella adressförändringar, som exempelvis nytt mobiltelefonnummer eller mejladress. 

Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter

Om du avbryter din medlemsansökan

I samband med att du påbörjar att fylla in din ansökan sparas informationen i våra system under en tidsperiod. Väljer du att själv avbryta ansökan alternativt att något blir fel med ansökningen används inte informationen för registreringen men uppgifterna kan komma att användas för att ST vid behov kontakta dig för att klargöra om du med påbörjad ansökan haft för avsikt att bli medlem i ST eller inte. 

Utträde

Utträde ur ST kan enligt stadgarna ta upp till 3 månader.