Så hanterar Fackförbundet ST personuppgifter

Publicerad: 2022-04-19

För att vi ska kunna tillvarata dina intressen som medlem i Fackförbundet ST behöver vi ha information om dig som till exempel vem du är, var du arbetar och din lön.

Informationen används för att vi ska kunna stödja dig i att till exempel få bättre anställnings- och lönevillkor och i arbetsrättsliga frågor. Dina löneuppgifter kan också komma att användas för att ta fram statistik som underlag för att ST ska kunna tillvarata dina fackliga intressen. 

Exempel på uppgifter vi kan behöva hantera om dig:  

  • Personnummer, namn, adress, telefonnummer, arbetsplats, befattning, lön, utbildning.  
  • Eventuellt annat medlemskap om du är dubbelorganiserad  
  • Förtroendeuppdrag och genomförda utbildningar inom uppdraget  
  • Aviserade och betalda medlemsavgifter  
  • Andra personuppgifter som kan behövas för att administrera ditt medlemskap och tillvarata dina intressen.  

För att kunna fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar och kollektivavtal behöver vi ibland ha ett informationsutbyte med andra aktörer, som till exempel banker och försäkringsbolag. I de fall då vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifter kan dessa lämnas ut till exempelvis Skatteverket.   

Vi behandlar ibland personuppgifter för personer som arbetar hos våra leverantörer och samarbetspartners. Det handlar om kontaktuppgifter som vi behöver spara för att kunna ha en avtalsmässig relation eller om personuppgifter som förekommer i samband med fakturering. 

Personuppgifter som ST kan hantera när du inte är medlem 

Vi kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i ST. Detta sker i samband med att du kontaktar oss eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din roll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem. 

Du har bland annat rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få veta vilka uppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade och att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.  

Fackförbundet ST är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Våra kontaktuppgifter är Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Telefon 0771-555 444. 

Om Fackförbundet STs dataskyddsombud

Fackförbundet STs dataskyddsombud heter Henrik Björnklint. Han värnar om att dina uppgifter hanteras korrekt. Du kan kontakta honom på dataskyddsombud@tco.se