Försäkringskassans fasad

ST inom Försäkringskassan

Publicerad: 2022-01-25

ST Inom Försäkringskassan - Vi är det arbetsplatsnära fackförbundet.

ST arbetar aktivt för demokrati, rättvisa, humanism och solidaritet och är partipolitiskt obundet. Vi arbetar aktivt för att behålla och förbättra villkoren i arbetet till exempel vad gäller löner, inflytande, utveckling, bra ledarskap, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Vi värnar om en bra Socialförsäkring och därför är även verksamhetsfrågorna viktiga för oss.

Vi är arbetsplatsfacket! Alla anställda är välkomna som medlemmar oavsett arbetsuppgifter, befattning och utbildning. Det ger sammanhållning och styrka. Vi finns inom hela myndigheten med många förtroendevalda ombud, som väljs direkt av medlemmarna på arbetsplatserna.

Ju fler vi är, desto starkare blir vi! ST inom Försäkringskassan är det största facket inom myndigheten och den största avdelningen inom Fackförbundet ST (ett TCO-förbund). Avdelningen är indelad i elva regionala och två rikstäckande sektioner, en för chefer och en för anställda inom IT.

Vi vill att du som är anställd på Försäkringskassan ska bli ST-medlem. Som ny medlem betalar 0 kronor de första 3 månaderna. Välkommen med din ansökan!

Styrelsen

Siv NorlinVice ordförande, Styrelseledamot