Bild Fackförbundet för alla

Dalarna-Gävleborg-Uppsala (28)

Publicerad: 2022-01-25

Sektionen har cirka 480 aktiva medlemmar

I sektionsstyrelsen är vi i dagsläget 7 stycken förtroendevalda , vi är tre i Gävleborg, tre i Dalarna och en i Uppsala. Vid årsmötet som brukar vara i mars månad väljs sektionsstyrelsen. 

På de olika arbetsplatserna inom Försäkringskassan finns det förtroendevalda arbetsplatsombud, sektionens ambition är att ha minst en förtroendevald på varje enhet, d.v.s att vi vill ha en förtroendevald på varje enhetschef. I dagsläget har vi ca 15 förtroendevalda arbetsplatsombud men vi behöver bli fler för att täcka upp varje enhet. Vi har även ca 25 stycken arbetsmiljöombud i sektionen som tillhör ST.

Är du intresserad så tag kontakt med någon i styrelsen så berättar vi mer om hur man går till väga för att välja arbetsplatsombud på din enhet.

 • Styrelse
 • Ordförande: Timmy Lindqvist 2023-2025
 • Kassör: Jennie Persson 2024-2026
 • Sekreterare: Anne Catrine Gemzell 2024-2026
 • Ordinarie ledamot: Eric Berg 2023-2025
 • Ordinarie ledamot: Hanna Nordfors  2023-2025
 • Ersättande ledamot Christina Strandberg 2023-2025
 • Ersättande ledamot Rasmus Montell 2024-2026
 • Revisorer
 • Maria Löfgren 2024-2026
 •  Jimmy Gyllenskepp 2023-2025
 • Revisorsersättare Lisa Asp 2024-2026
 • Revisorsersättare Alexandra Sjunnesson

 • Valberedning
 • Emine Yürek (sammankallande)
 • Lena Olovsson
 • Deniz Yilmas
 • Astrid Cederberg

Styrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss