Bild Fackförbundet för alla

Dalarna-Gävleborg-Uppsala (28)

Publicerad: 2022-01-25

Sektionen har cirka 480 aktiva medlemmar

I sektionsstyrelsen är vi i dagsläget 7 stycken förtroendevalda , vi är tre i Gävleborg, tre i Dalarna och en i Uppsala. Vid årsmötet som brukar vara i mars månad väljs sektionsstyrelsen. 

På de olika arbetsplatserna inom Försäkringskassan finns det förtroendevalda arbetsplatsombud, sektionens ambition är att ha minst en förtroendevald på varje enhet, d.v.s att vi vill ha en förtroendevald på varje enhetschef. I dagsläget har vi ca 15 förtroendevalda arbetsplatsombud men vi behöver bli fler för att täcka upp varje enhet. Vi har även ca 25 stycken arbetsmiljöombud i sektionen som tillhör ST.

Är du intresserad så tag kontakt med någon i styrelsen så berättar vi mer om hur man går till väga för att välja arbetsplatsombud på din enhet.

 • Styrelse
 • Ordförande: TImmy Lindqvist 2023-2025
 • Kassör: Louise Langetz 2023-2024
 • Sekreterare: Anne Catrine Gemzell 2022-2024
 • Ordinarie ledamot: Eric Berg 2023-2025
 • Ordinarie ledamot: Hanna Nordfors  2023-2025
 • Ordinarie ledamot: Frida Löfgren 2023-2024
 • Ordinarie ledamot: Jennie Persson 2023-2024
 • Ersättare ledamot: Christina Strandberg 2023-2025

 • Revisorer
 • Christina Andersson 2022-2024
 •  Jimmy Gyllenskepp

 • Valberedning
 • Emine Yürek (sammankallande)
 • Niclas Nilsson Ohlsson
 • Lena Olovsson
 • Deniz Yilmas

Styrelsen