Vitsippor

Jönköping-Östergötland-Södra Sörmland (11)

Publicerad: 2022-01-25

ST inom Försäkringskassan är den största fackliga organisationen inom myndigheten Försäkringskassan. Sektion 11 omfattar orterna Värnamo, Vetlanda, Jönköping, Motala, Linköping, Norrköping och Nyköping.

Sektion 11 har drygt 500 aktiva medlemmar och ungefär 300 pensionärsmedlemmar. Vi har ca 25 förtroendevalda arbetsplatsombud och verkar för att finnas närvarande på varje ort och inom varje förmån, under ledorden "Det arbetsplatsnära facket!" Vårt fokus är att finnas nära verksamheten och medlemmarna, för att på bästa sätt kunna fånga upp och driva aktuella frågor för våra medlemmar. Vi har mycket god kännedom om myndigheten Försäkringskassan i stort, men även om vad som händer på våra olika kontor och inom våra olika förmåner. Vi arbetar aktivt med att påverka så att våra medlemmars dagliga arbete och arbetsmiljö främjas.

Utöver att ST driver gemensamma frågor för våra medlemmar erbjuder vi även förhandlingsstöd och viss kompetensutveckling för dig som individ. Vi kan även svara på frågor om vilka regler som gäller för just dig, eftersom vi vet vilka lokala avtal som finns på Försäkringskassan. Vi är experter på Försäkringskassans arbete!

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjligheter har vi att påverka i vårt dagliga arbete och vår arbetsmiljö. Som medlem hos oss är du en av de som vi representerar i våra samtal med arbetsgivaren. Vi vill att du ska bli medlem hos oss eftersom vi är starkare tillsammans.

Eftersom ST tror att nöjda chefer innebär nöjda medarbetare har vi även en chefssektion (Chefssektionen 02), där du som är chef på Försäkringskassan kan bli medlem.

Styrelsen

Elisabeth TöreOrdförande, Styrelseledamot
Emilie StenbäckVice ordförande, Styrelseledamot, Studieorganisatör

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss