Gotland_220426

Gotlandssektionen (09)

Publicerad: 2022-01-25

Bli en av oss på ST inom Försäkringskassan på Gotland!

ST inom Försäkringskassan är den största fackliga organisationen i Försäkringskassan på Gotland. I dagsläget är drygt 60 % av Visbykontorets medarbetare ST-medlemmar, vilket innebär att vi har mycket kunskap och stor erfarenhet av just din arbetsplats. En av våra uppgifter är att påverka så att våra medlemmars dagliga arbete och arbetsmiljö främjas.

Utöver att ST driver gemensamma frågor för våra medlemmar erbjuder vi även förhandlingsstöd och viss kompetensutveckling för dig som individ, om du vill ha det. Vi kan även svara på frågor om vilka regler som gäller för just dig, eftersom vi vet vilka lokala avtal som finns på Försäkringskassan. Vi är experter på Försäkringskassans arbete!

Gotlandssektionen strävar efter att ha ett arbetsplatsombud per enhet, så att du alltid ska ha en arbetsplatsnära ST-representant att vända dig till. För dig som är intresserad finns det möjligheter att bli fackligt aktiv och representera dina medlemmar.

Eftersom ST tror att nöjda chefer innebär nöjda medarbetare har vi även en chefssektion (Chefssektionen 02), där du som är chef på Försäkringskassan kan bli medlem.

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjligheter har vi att påverka i vårt dagliga arbete och vår arbetsmiljö. Som medlem hos oss är du en av de som vi representerar i våra samtal med arbetsgivaren. Vi vill att du ska bli medlem hos oss eftersom vi är starkare tillsammans!

Styrelsen

Catarina DennerborgVice ordförande, Styrelseledamot

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss