Vitsippor

Västra Götaland-Halland (14)

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till Sektion 14 Västra Götaland och Halland

Sektionen Västra Götaland och Halland består av drygt 1300 medlemmar med ett 30 tal arbetsplatsombud. ST arbetar aktivt för att behålla och förbättra villkoren i arbetet. Ju fler vi är, desto starkare blir vi och desto större påverkansmöjligheter har vi.

ST är arbetsplatsplatsfacket! Alla anställda är välkomna som medlemmar oavsett arbetsuppgifter, befattning och utbildning. Det ger ST styrka och sammanhållning. Vi finns inom hela myndigheten med många förtroendevalda ombud, som väljs direkt av medlemmarna på arbetsplatserna. Arbetsplatsombuden väljs på respektive arbetsplats och finns nära medlemmarna.

ST arbetar aktivt för att behålla och förbättra villkoren i arbetet t ex vad gäller löner, inflytande, utveckling, bra ledarskap, god arbetsmiljö, jämnställdhet och mångfald. Vi värnar om en bra socialförsäkring och därför är även verksamhetsfrågorna viktiga för oss. Sektionsstyrelsen består av sju förtroendevalda som aktivt stöttar arbetsplatsombuden i arbetsrättsligafrågor och i att bedriva ett fackligt arbete.

Ju fler medlemmar vi är, desto större möjligheter har vi att påverka i vårt dagliga arbete och vår arbetsmiljö. Som medlem hos oss är du en av de som vi representerar i våra samtal med arbetsgivaren. Vi vill att du ska bli medlem hos oss eftersom vi är starkare tillsammans!

Eftersom ST tror att nöjda chefer innebär nöjda medarbetare har vi även en chefssektion (Chefssektionen 02), där du som är chef på Försäkringskassan kan bli medlem.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss