Illustration med rutmönster mot lila bakgrund

Fackförbundet ST kommenterar: Ett år med regeringen

Publicerad: 2023-10-18

Nyhet Regeringens politik riskerar leda till att tilliten mellan människor hotas, förutsättningarna för medborgarservice försämras och ekonomiskt tänkande sätts före samhällets behov. Det påverkar medlemmarna, men också hela samhället. Läs Fackförbundet STs kommentar med anledning av regeringens första år vid makten.

1. Äventyra inte tilliten till staten

Regeringen vill:

 • utöka tjänstemannaansvaret
 • införa anmälningsplikt för offentliganställda

Det riskerar att:

 • spä på tystnadskulturen
 • hota tilliten till staten
 • tjänstemän inte vågar fatta beslut

2. Besparingshetsen måste stoppas 

Regeringen vill:

 • införa ytterligare generella neddragningar på de flesta myndigheter

Det riskerar att:

 • medarbetare blir ännu mer stressade
 • servicen till medborgare blir sämre
 • klimatanpassningen hotas när anslagen minskas kraftigt 

3. Tänk efter innan myndigheter slås ihop 

Regeringen vill:

 • minska antalet myndigheter för att spara pengar

Det riskerar att:

 • besluten blir ogenomtänkta när ekonomi sätts före samhällets behov
 • statens kompetens försvagas när analysmyndigheter försvinner

4. Satsa på en hållbar kriminalvård

 • Bra med mer resurser från regeringen
 • Enbart fokus på hårda straff leder inte till minskad kriminalitet
 • Arbetsmiljön måste bli bättre för att personalen ska stanna kvar
 • I stället för ungdomsfängelser behöver SiS ges bättre förutsättningar  

5. Politisera inte utbildningen

 • Högskolor och universitet ska inte detaljstyras av politiker
 • Den akademiska friheten är avgörande i ett demokratiskt samhälle
 • Omställningsstudiestödet måste börja fungera som det var tänkt
 • Bra att regeringen ger mer pengar till CSN, men det räcker inte 

6. Kulturarvet kan inte effektiviseras

 • Kulturen är en hörnsten i demokratin som inte får äventyras
 • Kulturpolitiken måste ta hänsyn till kulturens speciella förutsättningar
 • Bra att regeringen ser över de statliga kulturverksamheternas hyresmodell
 • Långsiktig och hållbar finansiering är ett måste för att bevara kulturen