Nyheter från Fackförbundet ST

I mars 2024 slöt Fackförbundet ST, tillsammans med övriga fackförbund inom statlig sektor, en överenskommelse med Arbetsgivarverket för att möjliggöra distansarbete utomlands. Överenskommelsen gäller för dagspendlare från närliggande länder och för tillfälliga vistelser inom EU/EES.

Den 3 april beslutade Fackförbundet STs förbundsstyrelse att inleda en extern utredning av branschavdelningen ST inom Spårtrafiken. Under utredningen upplöser förbundsstyrelsen branschavdelningen.

I november 2023 avslöjades att opolitiska tjänstemän på Regeringskansliet som arbetade specifikt med att genomföra det så kallade ”Tidöavtalet” skulle prioriteras i lönerevisionen. Då röt Fackförbundet ST ifrån, och arbetsgivaren backade.

I en värld där 25 miljoner är fast i tvångsarbete, 160 miljoner barn arbetar och 2 400 träd huggs ner varje minut behöver vi reglera företags ansvar för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Ändå har Sverige tidigare aviserat att man tänker rösta nej till EU-direktivet CSDDD. När nu en ny kompromiss ligger på bordet vill Fackförbundet ST, tillsammans med andra aktörer ur civilsamhället, med kraft uppmana Sverige att rösta ja.