Nyheter från Fackförbundet ST

Våren 2024 blev en succé för det fackliga engagemanget inom Stockholms spårtrafik. Tack vare Fackförbundet STs centrala och lokala fackliga arbete valdes hela 27 nya skyddsombud in i juni – ett rekord som innebär en stor vinst för medarbetarnas arbetsmiljö och passagerarnas säkerhet.

Idag lämnade vi över 4500 underskrifter till kulturminister Parisa Liljestrand med krav om att regeringen tar ansvar för kulturen och räddar våra museer.

Idag har Fackförbundet ST anmält Energimyndigheten till Justitiekanslern (JK) för att ha kränkt en medarbetares grundlagsskyddade friheter. Detta på grund av att myndigheten har dragit tillbaka säkerhetsklassningen för en medarbetare och ST-medlem på grund av hennes sympatier för en klimatorganisation som använder civil olydnad.

Fackförbundet ST var på plats i Visby under Almedalsveckan i sommar. På TCO-landets scener höll Fackförbundet ST två seminarier om frågor som rörde staten och statens verksamhet. Här kan du se seminariernas inspelning.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss