Nyheter från Fackförbundet ST

I ett gemensamt remissyttrande riktar Fackförbundet ST tillsammans med förhandlingsrådet OFR-S,P,O, skarp kritik mot utredningen Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet. Att motverka potentiella intressekonflikter vid en övergång från det offentliga till det privata är bra, men det måste ske på ett rimligt sätt som inte riskerar att bli ett hinder för statens långsiktiga kompetensförsörjning.

Under hösten 2023 blev det klart att företaget SJ Stockholmståg AB tar över pendeltågstrafiken i Stockholm. Efter intensiva förhandlingar med arbetsgivaren har Fackförbundet ST tillsammans med andra fack förhandlat fram ett nytt kollektivavtal. Avtalet börjar gälla den 3 mars 2024.

Regeringen presenterade den 5 februari direktiv för frågan om ett utvidgat tjänstemannaansvar. Frågan ryms i utredningen Straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel. Fackförbundet ST tycker att ett utvidgat tjänstemannaansvar vore ett dåligt förslag. Det är redan idag möjligt att utkräva ansvar från statsanställda. Förslaget är snarare symbolpolitik som riskerar leda till en ineffektiv och rädd stat.

Regeringen vill reformera den statlig barn- och ungdomsvården i grunden. Fackförbundet ST anser att det finns ett stort behov av att göra en genomlysning av hela myndigheten. Utredningen ska titta på många av de frågor förbundet driver.