Skogsbrand

Regeringen har redan glömt sommarens klimatkriser

Publicerad: 2023-10-10

Blogg Anställda behöver ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. Så borde det rimligtvis vara på alla arbetsplatser och särskilt inom staten. För då får man inte bara nöjda medarbetare som kan utföra jobbet effektivt utan också en god statsförvaltning.

Noor Karim, utredare Fackförbundet STNoor Karim, utredare Fackförbundet ST

Noor Karim

Utredare Fackförbundet ST

Men så verkar det inte bli för en del statliga arbetsplatser om man tittar på utfallet av regeringens budget.

En tredjedel av anslaget för klimatanpassning skärs ner på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i höstbudgeten, från 137 miljoner till 90 miljoner. Pengarna används i MSB:s och länsstyrelsernas arbete för att bland annat kartlägga och planera för klimatrelaterade översvämningar, skyfall, skred, värmeböljor och skogsbränder. Klimatanpassningsarbetet handlar om att bygga om samhället så att det klarar extremväder. Något som flera kommuner runtom i landet upplevt i år. 

Att dra ned på resurser i ett läge där klimatförändringarna får allt större och allvarligare konsekvenser är obegripligt. Det rimliga hade ju varit att, tvärt om, öka MSB:s budget för att intensifiera arbetet med kartläggning, planering och analyser. Har regeringen redan glömt sommarens översvämningar, torka och skogsbränder?

Skapar förvirring

Uppdraget att analysera finns fortsatt kvar hos MSB men resurserna blir betydligt mycket mindre. Ansvarig minister menar att den dramatiska nedskärningen inte ska påverka arbetet. Men en minskning på ett anslag signalerar att jobbet inte ska prioriteras.

Nedskärningen kom dessutom som en överraskning för myndigheten. Inte nog med att den säkerligen skapar förvirring för medarbetare. Den riskerar också att drabba kvaliteten på arbetet och på sikt också förtroendet för myndigheten. Även det viktiga långsiktiga arbetet för ett hållbart samhälle äventyras. 

Staten har ett ansvar

Samtidigt kan statens roll i klimatarbetet inte nog betonas. Kommuner och regioner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är så att säga på deras bakgård det händer. Därför är det extra viktigt att kommuner och regioner upplever att staten tar sitt ansvar och ger dem rimliga förutsättningar att jobba med nödvändiga klimatanpassningar.

Kommuner och regioner kämpar inte bara med klimatförändringarna utan behöver också hantera kompetensförsörjningen i sin kärnverksamhet. För detta behövs stabila ekonomiska förutsättningar och en stat som ser till att stödja deras insatser.

Noor Karim, utredare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss