UoH Nyheter

Publicerad: 2022-03-23

Nyheter från Avdelningen inom Universitet och Högskolor

Våldet i Israel och Palestina måste få ett slut

Alla stridande i en väpnad konflikt har en skyldighet att respektera den internationella humanitära rätten och att skydda civila.

Efter Hamas terrorattack den 7 oktober och Israels militära agerande därefter har tusentals människor dött och över en miljon människor har tvingats på flykt inom Gaza. Det finns ingenting som kan försvara terroristorganisationen Hamas brutala terrordåd mot Israel. Mördandet, tortyren och kidnappningarna av oskyldiga kvinnor, män och barn i alla åldrar måste fördömas. Israel har rätt att försvara sig och att skydda sin befolkning.

Israel har också en skyldighet, i enlighet med folkrätten, att skydda civila liv. Det palestinska folket ska inte kollektivt straffas för Hamas terroristhandlingar. Sedan den 9 oktober har den 16-åriga blockaden av Gaza förstärkts ytterligare och hindrat tillräcklig införsel av gas, mat, vatten, och andra grundläggande förnödenheter till Gazas befolkning. Att attackera oskyldiga civila, att svälta ut en civilbefolkning och att anfalla civila i flyktingläger eller sjukvårdspersonal är krigsbrott.

Attacker mot civila är aldrig acceptabelt, oavsett vem som utför dem. Den svenska regeringen skickar signaler om att de inte delar denna grundläggande värdering. Regeringen måste, i likhet med FN och till viss del även EU, fördöma det urskillningslösa våldet från båda sidor mot civila.

Både israeliska barn och palestinska barn har rätt att växa upp i fred och frihet. Det urskillningslösa våldet måste få ett slut. Det behövs en omedelbar vapenvila. Israel måste släppa igenom humanitär hjälp och grundläggande förnödenheter till Gaza och Hamas måste omedelbart släppa gisslan. På längre sikt krävs ett slut på ockupationen av Palestina och en lösning där israeler och palestinier kan leva sida vid sida.

Eurodoc Conference 2023 - A Sustaineble Academica 7-8 Juni

Fackförbundet ST within the university sector co-organised the conference "Sustainable academia: Eurodoc conference 2023", on the 7-8th of June 2023, together with SFS (Sveriges förenade studentkårer), SNPA (Swedish network of postdoc associations) and Eurodoc (European council of doctoral candidates and junior researchers). The conference was held in Uppsala, with about a 100 participants in total. The main question of the conference was how to create a sustainable academia for the young professionals working in it, branching out into a number of themes such as academic freedom, equal opportunities, psychosocial work environment and precarity for junior researchers, among others.

Recordings of the keynote speeches and panel sessions from the conference can be found below:

Opening, including a keynote speech by Fackförbundet STs chairperson Britta Lejon
https://www.youtube.com/live/0RRGksA9aEE?feature=share

Dealing with precarity: Employment conditions of post-docs
https://www.youtube.com/live/6N0Xq7-J51g?feature=share

A sustainable academia (in relation to the environment and the climate)
https://www.youtube.com/live/UPHOampFsdI?feature=share

The assessment of the academic career – a key to Open Science
https://www.youtube.com/live/jpeQnHDGqtU?feature=share

Eurodoc Session on the Sustainability of Ukrainian Academia in (Post)War Times
https://www.youtube.com/live/6j0Faoygf84?feature=share

Keynotes:
Yuliia Ovchynnykova, Ukrainian MP, politician, ecologist, PhD in Biological Sciences
Kelly Woods, the Senior Associate Publisher at F1000 responsible for Open Research Europe
https://www.youtube.com/live/HRQLblXnSHk?feature=share

A timely and relevant doctoral education
https://www.youtube.com/live/aHZ5RIDH7xQ?feature=share

Equal opportunities in the academic career
https://www.youtube.com/live/DqkkDVkedII?feature=share

Academic freedom – a prerequisite for a sustainable future
https://www.youtube.com/live/KqXqjIzABIE?feature=share

A sustainable academic psychosocial work environment
https://www.youtube.com/live/I8Ev6rFY66A?feature=share

We thank our co-organisers, all the invited speakers, moderators and the conference participants as well as everybody else who made this conference possible and contributed to the very important conversations on creating a more sustainable academia.

  The Tidö-agreement and residence permits for doctoral students and researchers

  In Swedish enclosed below
  The chair of Fackförbundet ST, Britta Lejon, has commented on the Tidö-agreement, stating that it contains counterproductive symbolic measures, such as the suggestions on criminal policy that risk the rule of law, increases arbitrariness and polarisation in society.

  In the area of migration policy, Britta Lejon emphasises that the focus on temporary residence permits (instead of permanent ones) is expensive and requires large investments in state agencies, while also hindering integration.

  Fackförbundet ST within the university sector would like to raise a similar issue. We have, since the summer of 2021 been working against the reform of the Aliens Act, that decreased the chances of doctoral students and early career researchers getting a permanent residence permit. We would like to see a return to the regulations in place before the reform, when doctoral students had the opportunity to get permanent residence permit after 4 years of studies. The various types of temporary residence permits are ill suited to the conditions within academia, with a high prevalence of short, fixed-term employment and create a lot of stress and anxiety. This, in turn, makes Sweden less attractive to highly qualified applicants from outside of the EU/EEA.

  In the Tidö-agreement there are instructions for a state enquiry into labour migration, which is, mostly geared towards stricter criteria for work permits, but it also includes this paragraph:

  ”För att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation undersöks och vid behov författningsregleras särskilda bestämmelser för doktorander och forskare gällande möjligheten till uppehållstillstånd efter en viss tids sammanhängande anställning.”

  Loosely translated, it is stated that in order to strengthen Sweden’s position as a research nation, there should be an enquiry into (and, if need be, new regulation of) doctoral students’ and researchers’ possibilities of getting a residence permit after a certain time of continuous employment.

  We duly note that it does not say “possibility of getting a permanent residence permit”. This omission should not be overlooked and is quite worrying. What, more precisely, this enquiry will amount to is at present very unclear. We will continue to monitor the issue.

  At the same time, the fact that this point is a part of the agreement, regardless of its ambiguity, is testament to all the efforts of the broad campaign for a return to the regulations before 2021. We would like to thank all those involved in the efforts to raise the issue of how doctoral students and other early career researchers have been impacted by the changes in the Aliens Act: first and foremost the grassroot movement´s, for example in the Facebook-group Intl. PhD students in Sweden call for change in the permanent residency law, Fackförbundet ST, TCO, Sveriges förenade studentkårer (SFS), Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), SACO, NJF, SNPA, Svensk Näringsliv and SUHF.

  As for the Tidö-agreement, we want to be very clear, that what is needed is a return to the possibility for doctoral students to get a permanent residence permit after 4 years of studies. If the enquiry instructions are phrased in such a way, and result in a reform of that kind, well, then the Sweden’s position as a research nation would be strengthened!

  Tidöavtalet och uppehållstillstånd för doktorander och forskare

  Uttalande om Ukraina från vår europeiska organisation EPSU samt vår international PSI

  - "Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vi har fått de första rapporterna om attacker som även drabbar fackföreningsmedlemmar. Vår solidaritet är med folket i Ukraina. Vi är övertygade om att detta krig inte är vad majoriteten av arbetande människor i Ukraina och Ryssland vill ha"

  Det är delar av innehållet i det gemensamma uttalande som EPSU och PSI publicerat. Läs hela artikeln i bilagan nedan, eller direkt på deras webb

  Läs uttalandet på Svenska

  Read Statement in English

  EPSU och PSI fördömer Rysslands angrepp på Ukraina

   Julhälsning 2023

   Till dig som är förtroendevald
   God Jul och Gott Nytt År!

   Vi tackar för de fackliga insatserna under året och skickar en julhälsning med önskan om en god avslutning på året.

   Istället för att skicka julkort stöttar avdelningen organisationerna Civil Right Defenders och Panzisjukhuset med 2 000 kr var.

   Civil Right Defenders
   Organisationen arbetar för de mänskliga rättigheterna i Sverige och med att stödja lokala människorättsförsvarare i de länder i världen där respekten för de mänskliga rättigheterna är som sämst.

   Panzisjukhuset
   Sjukhuset drivs av Dr. Denis Mukwege som 2018 fick Nobels Fredspris för sitt arbete för kvinnor utsatta för sexuellt våld i Kongo. Sjukhuset behandlar överlevare av sexuellt våld och kvinnor med svåra gynekologiska besvär i östra Kongo.

   Vi vill också passa på att påminna om kommunikationsnätverkets sammankomst den 15/12 om lokalt systematiskt fackligt arbete med fokus på kommunikation. Du hittar mer information här: https://st.org/st-inom-universitets-och-hogskoleomradet/uoh-aktiviteter-2022

   Första sektionsavstämning 2023 är den 13/1, samma tid och samma lön. Påminnelse skickas ut samma dag.

   Avdelningen hoppas att du ska fortsätta vara förtroendevald även nästa år och att vi tillsammans fortsätter kämpa för goda arbetsvillkor på våra arbetsplatser samt för ett bättre Sverige där alla människor har lika rättigheter och skyldigheter oavsett bakgrund, livsvillkor och position i samhället.
   Kalendarium med avdelningens aktiviteter under 2023 återfinns under aktivteter på hemsidan