UoH-aktiviteter

Inbjudan till Ledarskapsutveckling, del 1, 17 juni 2024

Avdelningsstyrelsen bjuder in till en konferens med fokus på styrelsearbete och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, tillsammans med Tommy Nordmark, Ledarvetenskap. 

Hur kan vi förbättra vårt partsarbete och öka det fackliga inflytandet? Hur skapar vi förutsättningar för att på ett kvalitativt och respektfullt sätt arbeta både internt inom styrelsen och när vi möter arbetsgivaren?Vi diskuterar också uppdraget som ledare i en förtroendevald organisation och vad det innebär. Hur skapar vi tillit till varandra och behåller motivationen till vårt fackliga arbete? 

Dagen erbjuder ökade teoretiska kunskaper, grupparbeten och utbyte av erfarenheter. 
Till konferensen inbjuds samtliga förtroendevalda, men framförallt ni som är nya i sektionsstyrelsen. Det är fördelaktigt om ni kan komma flera från respektive sektion och det är först till kvarn som gäller.

Din anmälan gör du senast 15 maj här
eller

Om förhinder uppstår meddela genast universitet@st.org så annan kan erbjudas platsen. Behov av hjälp med reseplanering meddelas via anmälningsformuläret och kontakt tas med Lisbeth, lisbeth.haeggberg@gmail.com. 
Tid plats: 17 juni kl. 08,30-16,00. Fysiskt på Sturegatan 15, plan 0, Bruket
Villkor: Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet
Bekräftelse på anmälan och program delges under vecka 21
Välkomna!
Avdelningsstyrelsen 

mer info kommer senare..

Arbeta jämställt: Utmaningar och möjligheter

För att skapa ett socialt hållbart och rättvist arbetsliv behöver vi förstå de utmaningar vi dagligen möter i form av gamla föreställningar, normer och kognitiva bias kopplat till kön. Med en kombination av kunskap, tydliga målsättningar och aktiva åtgärder kan vi börja göra jämställdhet i arbetslivet.

Sandra Lindström, leg. psykolog, författare & föreläsare lotsar oss genom dagen.
Hur ser kunskapsläget ut vad gäller stressrelaterad ohälsa och vilka verktyg kan vi 
använda oss av för att skapa ett socialt hållbart och jämställt arbetsliv? 
Vi kommer under 
dagen att lyfta bland annat dessa rubriker: 
- OSA, stress och arbetsbelastning
- Risk och friskfaktorer
- Den ojämställda stressen
- Osynligt och icke-meriterande arbete samt hur det fördelas
- Alltid kön, men aldrig bara kön
- Aktiva åtgärder
- Konkreta verktyg och målsättningar
Teori varvas med diskussion och gruppövningar

anmälan via QR kod eller via länk

8 oktober 2024

  Inbjudan till Ledarskapsutveckling, del 1, 15 oktober 2024

  mer information kommer senare

   Inbjudan till sektionskonferens 14-15 maj 2024

   Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en tvådagarskonferens på Lejondals slott

   Programmet kommer att innehålla bland annat: 

   • Uppföljning av lokala löneförhandlingar och kommande avtalsrörelse 2024 
   • Högskolesektorns utmaningar och påverkan på det lokala partsarbetet
   • Svenska modellen, det lokala fackliga partsarbetet och påverkan av EU, Mats Wingborg, oberoende utredare
   • Inför Fackförbundet STs kongress 28-29/5

   Varje sektion har möjlighet att anmäla två deltagare. Även i år prioriteras mindre och mellanstora sektioner och vi ser gärna att ni inkommer med fler än två deltagare. I mån av plats kan övriga sektioner anmäla extra deltagare. Ingen debitering kommer att ske. Möjlighet att resa dagen innan kommer att finnas för de som har särskilda behov.
   Tid:Konferensen inleds kl. 10.00 (förmiddagsfika serveras från kl. 9.30) dag 1 och avslutas dag 2 kl. 16.00. Gemensam transport kommer att anordnas i möjligaste mån till och från anläggningen.
   Anmälan: Vi ser gärna att du gör din anmälan så snart som möjligt eftersom konferensanläggningen kräver besked om antalet deltagare, dock senast den 17 mars HÄR. Vi kan inte garantera plats efter detta datum. Bekräftelse skickas senast vecka 16.
   Villkor:Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 
   Resor:Resor bokas av Lisbeth Häggberg: lisbeth.haeggberg@gmail.com se anmälan
   Handlingar: Om sådan finns kommer de att finnas tillgängliga här på webben.
   Övriga frågor:    universitet@st.org

   Välkomna!
   Avdelningsstyrelsen

   Ledarskapsutveckling del 2, 27/2 2024

   I del 1 fokuserade vi på styrelsearbete och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, tillsammans med Tommy Nordmark, Ledarvetenskap. Vi diskuterade bland annat uppdraget som ledare innebär i en förtroendevald organisation och hur vi skapar tillit till varandra och känner oss motiverade. Hur vi kan förbättra partsarbetet och det fackliga inflytandet. Hur vi kan skapa förutsättningar för att på ett kvalitativt och respektfullt sätt arbeta både i styrelsen och i våra lokala förhandlingar med arbetsgivaren. 

   Nu i del 2 fortsätter vi och fokuserar bland annat på hur man lokalt kan arbeta med ledarskapsutveckling för att förbättra partsarbetet och det fackliga inflytandet. Vi fokuserar på hållbarhet i styrelsearbetet och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, och förstås tillsammans med Tommy Nordmark. 

   Avdelningsstyrelsen, 
   Gm Gruppen för Lokal facklig styrka

   Save the date - uppföljande konferens Ledarskapsutveckling

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss