ST verksamhet

Aktivitets- och utvecklingsfond

Publicerad: 2022-10-05

|Uppdaterad: 2024-06-24

Under sommaren hoppas vi att ni har överseende att handläggningstiden kan bli fördröjd. Arbetsgruppens nästa möte är inbokat den 16/8. Är det så att ni är i akut behov av medel kontakta universitet@st.org. - Våra gemensamma resurser ska syfta till att ge alla sektioner bättre förutsättningar att bedriva lokalt fackligt arbete, ge förtroendevalda möjlighet till utveckling samt minska administrationen för utbetalningar och att resurserna ska komma fler medlemmar till del.

Aktivitets- och utvecklingsfond
Sektionsanslag som inte betalas ut samlas i en aktivitets- och utvecklings fond. Sektioner som uppfyller kraven nedan har möjlighet att ansöka om medel för sina lokala aktiviteter och event. Utvärdering och årlig uppföljning ska ske. 

Hur
Ansökan via formulär, eller QR nedan, (den tar ungefär 5 minuter att fylla i)
Ansökningar och utbetalning hanteras varje fredag jämn vecka, om inte annat meddelas. Arbetsgruppen hanterar ansökningar upp till 30 000kr. Högre belopp måste beslutas i avdelningsstyrelsen.

Kriterier vid ansökan 

 • Huvudregeln är att sektionen ska ha högst 80 % av sitt beräknade sektionsanslag i eget kapital.
 • Aktiviteterna ska utgå från avdelningens och sektionens verksamhetsplan.
 • Syftet med aktiviteten och uppskattad kostnad beskrivs kort.
 • Planerar ni flera aktiviter gör gärna en gemensam ansökan för alla.

Övrigt
Sektioner som ansökt om medel ska ha beredskap för att delge övriga sektioner erfarenhet om aktiviteten vid avdelningens sammankomster. 

Kriterier när ansökan handlar om högre facklig utbildning

 • STs grundläggande utbildning för fackligt förtroendevalda ska vara genomgången
 • Högre utbildning som finns inom ramen för STs utbildningsverksamhet ska väljas i första hand
 • Sektionsstyrelsen ska stå bakom ansökan
Ansökningsformulär

Idébank 

 • Lönesamtalsutbildning i form av teater
 • Tårtmöten ute i fikarummen
 • Seminarier/föreläsningar om: 
  Ledarskap
  Internationellt fackligt arbete
  The Trade Union and how it serves you
  Facket - hur hänger det ihop?
  Arbetsmiljö
  Stress
  Lika villkor
  Fika med facket
  Grilla med facket
  Karriär seminarium
 • Tillverka rollups att ha med på möten
 • Biokväll
 • Doktoranddagar (med ex Finish on Time och karriärseminarium)
 • Välkomstgåvor till nya medlemmar och andra profilprylar
 • Julmöte med mat eller julfika med lussbulle
 • AO-möten med fika
 • Styrelseutveckling

Verksamhetsplan 2024

Beslutad på ombudsmötet i november 2023

för avdelningen inom Universitets- och högskoleområdet

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss