Avtal

Publicerad: 2022-03-17

Nedan är avtal som berör medlemmar anställda på Sveriges Domstolar. 

Lokal-lokala avvikelser kan dock förekomma. På din domstols Intranät hittar du också det senaste som gäller din domstol.

RALS ST 2023-2025

Löneavtal för STs medlemmar under perioden 2023-2025