Avtal

Publicerad: 2022-03-17

|Uppdaterad: 2023-12-22

Nedan är avtal som berör medlemmar anställda på Sveriges Domstolar. 

Lokal-lokala avvikelser kan dock förekomma. På din domstols Intranät hittar du också det senaste som gäller din domstol.

RALS ST 2023-2025

Löneavtal för STs medlemmar under perioden 2023-2025

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss