Sveriges domstolars flagga

ST inom Sveriges Domstolar

Publicerad: 2022-01-25

ST inom Sveriges Domstolar är oftast den största organisationen på arbetsplatser inom Sveriges Domstolar.

Facket för dig som jobbar på domstol

Sveriges Domstolar består av Högsta Domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätter, kammarrätter, förvaltningsrätter, tingsrätter, Arbetsdomstolen, Arrende- och hyresnämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Gränsälvskommissionen och Domstolsverket.

ST inom Sveriges Domstolar målsättning är att det på varje arbetsplats ska finnas arbetplatsombud/klubb. Dessa utgör tillsammans med skyddsombudet/n de fackliga företrädare som finns på arbetsplatsen.

Ett fack för alla

Arbetsplatsgemenskapen är grunden för vårt arbete. Detta innebär att alla tjänstemän på arbetsplatsen kan tillhöra ST inom Sveriges Domstolar oavsett utbildning, tjänsteställning eller lön. Arbetsgivaren möter en motpart med en samlad facklig grundsyn.

Viktiga frågor för ST inom Sveriges Domstolar

De frågor vi arbetar med är lön, arbetsmiljö, medlemsinflytande, trygghet, delegeringsfrågor m.m.

Såväl centralt som regionalt har vi hjälp av anställda ombudsmän och andra mycket goda krafter på STs kanslier, allt utifrån att medlemmen finns i centrum. Genom att vara medlem kan Du vara med och påverka.

Ni är välkomna att höra av er till avdelningsstyrelsen om ni har några frågor eller funderingar! Telefonnumret är 077-410 22 33 (telefontid 09.00-15.00) 

Ni kan maila oss: info@stdomstol.org

Gå med i ST inom Sveriges Domstolar

Jobbar du på domstol? Fackförbundet ST är rätt fack för dig som har din arbetsplats inom Sveriges Domstolar. 

Bli medlem

Styrelsen

Veronica WetterhagOrdförande, Styrelseledamot
Jimmy HelgstenStyrelseledamot

Vilka är vi som ingår i avdelningsstyrelsen?