Dokument m.m

Publicerad: 2022-04-11

|Uppdaterad: 2024-05-14

Här hittar ni styrelsens protokoll, månadsbrev/kvartalsbrev m.m

Söker du styrelsens protokoll, månadsbrev/kvartalsbrev m.m från idag och två år tillbaka i tiden finner du dem här.

Är det något äldre protokoll som söks, så hänvisar vi till sekreteraren i avdelningsstyrelsen som du når på info@stdomstol.org.

Stadgar för avdelningen ST inom Sveriges Domstolar

Kvartalsbrev 2024

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss