Dokument m.m

Publicerad: 2022-04-11

Här hittar ni styrelsens protokoll, månadsbrev/kvartalsbrev m.m

Söker du styrelsens protokoll, månadsbrev/kvartalsbrev m.m från idag och två år tillbaka i tiden finner du dem här.

Är det något äldre protokoll som söks, så hänvisar vi till sekreteraren i avdelningsstyrelsen som du når på info@stdomstol.org.

Stadgar för avdelningen ST inom Sveriges Domstolar

Protokoll 2024

Kvartalsbrev 2024