Fasadskylt för Arbetsförmedlingen

ST inom Arbetsförmedlingen

Publicerad: 2022-01-25

Om ST inom Arbetsförmedlingen

Hej och välkommen till ST inom Arbetsförmedlingen!

Fackförbundet ST är den största personalorganisationen inom Arbetsförmedlingen. Hos oss är alla medarbetare välkomna, oavsett yrkeskategori och utbildningsbakgrund. Ungefär 5500 anställda inom Arbetsförmedlingen har valt Fackförbundet ST som sitt fack. Det gör oss, bland annat, till det största facket för akademiker på Arbetsförmedlingen.

Vi finns representerade i alla myndighetens delar. På regional nivå finns 9 sektioner och på lokal nivå representeras våra medlemmar av arbetsplatsombud och lokala klubbar. Mer information om vem som företräder dig i ditt område hittar du här på hemsidan.

Vad tycker vi är viktigt?

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Det hindrar oss inte att uttala oss och agera i olika politiska frågor som har bäring på vår verksamhet och som påverkar våra medlemmars arbetssituation.

Den nationellt sammanhållna arbetsmarknadspolitiken ska utvecklas, inte avvecklas. Därför tar ST inom Arbetsförmedlingen initiativ till samtal med regeringen och oppositionen om arbetsmarknadspolitiken och dess förutsättningar.

En bra arbetsmiljö på Arbetsförmedlingen är bra för alla medarbetare. Vi driver såväl vardagliga arbetsmiljöfrågor, som frågor i hur hot- och våldssituationer kan undvikas.

Vi verkar för att förenkla regelverken när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser och program. Förbättrar vi arbetssituationen för medarbetarna, med färre ärenden och mindre administration, skapas bättre förutsättningar för att ge medborgarna en bra service. 

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Fackförbundet ST! Vi är arbetsplatsfacket för alla, oavsett bakgrund, utbildning och befattning.
Medlemsansökan finns på hemsidan, www.st.org. Där finns även information om de förmåner och försäkringar som är kopplat till medlemskapet.

Som ny medlem hos ST inom Arbetsförmedlingen får du de tre första månaderna gratis. Från och med den fjärde månaden betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt.

Blir du dessutom medlem före 2024-12-31 så får du en premie i form av ett presentkort på 300 kronor (”superpresentkortet” som gäller i ett 40-tal butiker).
Alternativt kan du välja att skänka 300 kr till STs Solidaritetsfond.
Blankett för val av premie för dig som blivit ny medlem hittar du längre ner på sidan.

Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar som inte varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna.

Följ oss gärna på facebook

Blankett för val av premie för dig som blivit ny medlem

Styrelsen

Anders WikströmVice ordförande, Styrelseledamot