Sektion huvudkontoret

Publicerad: 2022-01-25

Sektion huvudkontoret omfattar alla medlemmar som har sin placering på avdelningarna på huvudkontoret på Arbetsförmedlingen, samt personal som tillhör dessa avdelningar men är geografiskt placerade på annan ort.

Styrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss