Sektion Stockholm Gotland

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Stockholm Gotland Vi är fackförbundet som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST kännetecknas av att vi är demokratiska, solidariska, obundna, trygga i förändring och arbetsplatsnära.

ST inom Arbetsförmedlingen, Sektion Stockholm Gotland består av 10 enheter:
Nordöst - Norrtälje, Sollentuna
Nordväst - Solna, Järfälla
Gotland
Järva – Kista
City - Liljeholmen, Vällingby
Globen - Liljeholmen, Globen, Skärholmen
Sydöst - Nacka, Haninge
Huddinge Botkyrka 
Södertälje
Regiongemensamma - Täcker uppdrag för hela regionen

Varje enhet representeras av arbetsplatsombud och ibland även av en ST klubb.
Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom vårt område.

Styrelsen för Sektion Stockholm Gotland har styrelsemöte 1 gång i månaden. 
Inom styrelsen bevakar vi följande områden:
Värvning/Medlemsvård 
Arbetsmiljö
Löner
Löneöversyn
Utbildningsfrågor
Kommunikation

Sektionsstyrelsen har dialog med arbetsplatsombuden en gång i veckan. Där sker facklig vidareutbildning och lokala fackliga frågor från arbetsplatserna lyfts.

Representanter från sektionsstyrelsen deltar naturligtvis också i olika samverkansforum som arbetsgivaren kallar till och i avdelningens olika nätverk.

Styrelsen

Stefan JohanssonOrdförande, Styrelseledamot
Lena AdnellVice ordförande, Styrelseledamot