beskuren

Sektion Direkt

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Direkt

Vi är fackförbundet som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag.
ST kännetecknas av att vi är demokratiska, solidariska, obundna, trygga i förändring och arbetsplatsnära.

ST inom Arbetsförmedlingen, Sektion Direkt består av 15 sektioner eller direkt underliggande klubbar

Sektion Direkt utgörs av medarbetare spridda över hela landet, vi har idag över 1 200 medlemmar och ST är den största fackliga förbundet på arbetsförmedlingen.

Styrelsen för Sektion Direkt består av 9 ledamöter och två ersättare och  har styrelsemöte 1 gång var fjortonde dag. 
Inom styrelsen har vi arbetsgrupper som jobbar med olika ansvarsområden. De arbetsgrupper vi har igång nu och som är ständigt aktuella är:
Värvning/Medlemsvård 
Arbetsmiljö 
Lönebildningsarbete

Utöver detta bildar vi också olika projektgrupper vid behov och håller i informationsmöten och konferenser för våra platsombud.

Representanter från sektionsstyrelsen deltar naturligtvis också i olika samverkansforum som arbetsgivaren kallar till och i avdelningens olika nätverk.

Styrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss