Pressmeddelanden

Att arbeta inom Kriminalvården innebär för många att regelbundet utsättas för hot och våld i jobbet. Det visar Fackförbundet STs arbetsmiljöundersökning bland medlemmarna på Kriminalvården. Mer än var tredje anställd har enligt undersökningen blivit utsatt under det senaste året. Undersökningen visar också att beslut som personalen tar påverkas av risken för att utsättas för hot eller våld.

På Fackförbundet STs pågående kongress har Britta Lejon idag omvalts till förbundsordförande för en ny mandatperiod. Även Peter Lennartsson fick fortsatt förtroende i sin roll som förste vice ordförande, medan Linda Söderman tillträder som ny andre vice ordförande. Kongressen har också antagit ett nytt förbundspolitiskt program som samlar förbundets ställningstaganden och värderingar.

Idag har Fackförbundet ST anmält Energimyndigheten till Justitiekanslern (JK) för att ha kränkt grundlagsskyddade friheter hos en medarbetare.

Den 28–30 maj samlas fler än 100 ombud till Fackförbundet STs kongress. Det är förbundets högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Förutom att kongressen i vanlig ordning väljer en ny förbundsstyrelse och förbundsordförande, ska årets kongress också ta ställning till bland annat förslaget om ett förbundspolitiskt program.

Fackförbundet ST varslar idag om en utvidgning av blockaden av postutdelning till Tesla genom PostNord Sverige AB.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss