UoH-aktiviteter

AVTALSUTBILDNING 25 APRIL och TRYGGHETSUTBILDNING 26 APRIL

avtalsutbildningen den 25/4 går vi igenom 4a, 5 och 6 §§§ i Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS). Målgruppen är förtroendevalda som löneförhandlar eller kommer att löneförhandla. 
trygghetsutbildningen den 26/4 går vi igenom Lagen om anställningsskydd (LAS) tillsammans med Erik Söderlund, ombudsman Fackförbundet ST. Målgruppen är förtroendevalda som arbetar med eller kommer att arbeta med trygghetsfrågor.

Utbildningarna genomförs fysiskt på Sturegatan 15 i Stockholm, plan 0 i lokalen som heter Ateljen. Det går att anmäla sig till båda utbildningarna 

eller bara en av dem. 

Definitivt program med tider kommer tillsammans med bekräftelsen. Varje sektion har möjlighet att anmäla två deltagare. Även i år prioriteras mindre och mellanstora sektioner och vi ser gärna att ni inkommer med fler än två deltagare. I mån av plats kan övriga sektioner anmäla extra deltagare. Ingen debitering kommer att ske. 

Möjlighet att resa dagen innan kommer att finnas för de som har behov och övernattning ordnas för de som deltar vid både utbildningarna.

Tid:Båda utbildningarna inleds kl. 9.00 (fika från kl. 8.30) och avslutas kl. 16.00. 
Anmälan:Snarast, dock senast 25 marsLÄNK
Logi:Alla deltagare har samtliga måltider bokade under hela utbildningen. För deltagare vid båda utbildningarna bokas även logi. Vid behov finns det möjlighet att komma dagen innan.
Resa: För boende utanför Stockholm bokas resor av Lisbeth Häggberg: lisbeth.haeggberg@gmail.com
Villkor:Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 
Bekräftelse:Bekräftelse per e-post under vecka 16.  
Frågor:universitet@st.org

Välkommen!
Avdelningsstyrelsen gm avtalsgruppen

Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till två olika utbildningstillfällen i Stockholm.

Inbjudan till sektionskonferens 14-15 maj 2024

Avdelningsstyrelsen inbjuder härmed till en tvådagarskonferens på Lejondals slott

Programmet kommer att innehålla bland annat: 

 • Uppföljning av lokala löneförhandlingar och kommande avtalsrörelse 2024 
 • Högskolesektorns utmaningar och påverkan på det lokala partsarbetet
 • Svenska modellen, det lokala fackliga partsarbetet och påverkan av EU, Mats Wingborg, oberoende utredare
 • Inför Fackförbundet STs kongress 28-29/5

Definitivt program kommer tillsammans med bekräftelsen. Varje sektion har möjlighet att anmäla två deltagare. Även i år prioriteras mindre och mellanstora sektioner och vi ser gärna att ni inkommer med fler än två deltagare. I mån av plats kan övriga sektioner anmäla extra deltagare. Ingen debitering kommer att ske. Möjlighet att resa dagen innan kommer att finnas för de som har särskilda behov.
Tid:Konferensen inleds kl. 10.00 (förmiddagsfika serveras från kl. 9.30) dag 1 och avslutas dag 2 kl. 16.00. Gemensam transport kommer att anordnas i möjligaste mån till och från anläggningen.
Anmälan: Vi ser gärna att du gör din anmälan så snart som möjligt eftersom konferensanläggningen kräver besked om antalet deltagare, dock senast den 17 mars HÄR. Vi kan inte garantera plats efter detta datum. Bekräftelse skickas senast vecka 16.
Villkor:Inget löneavdrag enligt förtroendemannalagen/avtalet. 
Resor:Resor bokas av Lisbeth Häggberg: lisbeth.haeggberg@gmail.com se anmälan
Handlingar: Om sådan finns kommer de att finnas tillgängliga här på webben.
Övriga frågor:    universitet@st.org

Välkomna!
Avdelningsstyrelsen

Inbjudan till Ledarskapsutveckling, del 1, 17 juni 2024

Avdelningsstyrelsen bjuder in till en konferens med fokus på styrelsearbete och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, tillsammans med Tommy Nordmark, Ledarvetenskap. 

mer info kommer senare..

  Arbeta jämställt: Utmaningar och möjligheter

  För att skapa ett socialt hållbart och rättvist arbetsliv behöver vi förstå de utmaningar vi dagligen möter i form av gamla föreställningar, normer och kognitiva bias kopplat till kön. Med en kombination av kunskap, tydliga målsättningar och aktiva åtgärder kan vi börja göra jämställdhet i arbetslivet.

  Sandra Lindström, leg. psykolog, författare & föreläsare

  8 oktober -mer info kommer senare

   Inbjudan till Ledarskapsutveckling, del 1, 15 oktober 2024

   mer information kommer senare

    Ledarskapsutveckling del 2, 27/2 2024

    I del 1 fokuserade vi på styrelsearbete och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, tillsammans med Tommy Nordmark, Ledarvetenskap. Vi diskuterade bland annat uppdraget som ledare innebär i en förtroendevald organisation och hur vi skapar tillit till varandra och känner oss motiverade. Hur vi kan förbättra partsarbetet och det fackliga inflytandet. Hur vi kan skapa förutsättningar för att på ett kvalitativt och respektfullt sätt arbeta både i styrelsen och i våra lokala förhandlingar med arbetsgivaren. 

    Nu i del 2 fortsätter vi och fokuserar bland annat på hur man lokalt kan arbeta med ledarskapsutveckling för att förbättra partsarbetet och det fackliga inflytandet. Vi fokuserar på hållbarhet i styrelsearbetet och att stärka tryggheten i det fackliga uppdraget, och förstås tillsammans med Tommy Nordmark. 

    Avdelningsstyrelsen, 
    Gm Gruppen för Lokal facklig styrka

    Save the date - uppföljande konferens Ledarskapsutveckling