ST verksamhet

Aktivitets- och utvecklingsfond

Publicerad: 2022-10-05

Vid Ombudsmötet 2021 fattades beslut om förändring av lokalt anslag till sektionerna för att börja gälla 1/1 2022. Det innebär att våra gemensamma resurser ska syfta till att ge alla sektioner bättre förutsättningar att bedriva lokalt fackligt arbete, ge förtroendevalda möjlighet till utveckling samt minska administrationen för utbetalningar och att resurserna ska komma fler medlemmar till del.

Idébank

Lönesamtalsutbildning i form av teater
· Tårtmöten ute i fikarummen
· Seminarier/föreläsningar om:

o Ledarskap
o Internationellt fackligt arbete
o The Trade Union and How it serves you
o Facket- Hur hänger det ihop?
o Arbetsmiljö
o Stress
o Fika med facket
o Grilla med facket
o Karriärseminarium
o Genusseminarium
 osv.

· Tillverka rollups att ha med på möten
· Biokväll
· Doktoranddagar (med ex Finish on Time och karriärseminarium)
· Välkomstgåvor och andra profilprylar
· Julmöte med mat eller julfika med lussbulle
· AO-möten med fika
· Styrelseutveckling

Fyll på!

Verksamhetsplan 2024

Beslutad på ombudsmötet i november 2023

för avdelningen inom Universitets- och högskoleområdet