Logotyp Borlänge fasad

Kontaktuppgifter ST inom Trafikverket

Publicerad: 2022-04-20

Här finns kontaktuppgifter till våra förtroendevalda inom Trafikverket

Samverkansledamöter

Kontaktpersoner inom respektive verksamhetsområde

Styrelsen

Airi Aspman LarssonVice ordförande

ST inom Trafikverket har 7 sektioner eller direkt underliggande klubbar