Logotyp Borlänge fasad

Kontaktuppgifter ST inom Trafikverket

Publicerad: 2022-04-20

|Uppdaterad: 2024-04-30

Här finns kontaktuppgifter till våra förtroendevalda inom Trafikverket

Samverkansledamöter

Kontaktpersoner inom respektive verksamhetsområde

Styrelsen

Airi Aspman LarssonVice ordförande

ST inom Trafikverket har 7 sektioner eller direkt underliggande klubbar

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss