Trafikverkets logotyp på Huvudkontorets husfasad i Borlänge

ST inom Trafikverket

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Trafikverket. Vi finns till för dig som arbetar på statligt uppdrag och med samhällsbärande infrastruktur. Vi har över 2 500 anställda på Trafikverket som har valt Fackförbundet ST som sin fackförening.

Som medlem behöver du logga in på Mina sidor för att få tillgång till mer information som berör dig.

ST inom Trafikverkets förtroendevalda

För att nå våra förtroendevalda i avdelningsstyrelsen eller någon av sektionerna finns kontaktvägar längre ner till avdelningsstyrelsen eller till sektionernas egna sidor. Klicka på länkarna för att komma direkt till önskad sektion.  

Sektionsstyrelsen stöder medlemmen i internfackliga frågor som t.ex. medlemskap, försäkringar och aktuell facklig information. 

Samverkansledamöter är de förtroendevalda som är utsedda av avdelningsstyrelsen att ansvara för samverkan inom respektive verksamhetsområde inom Trafikverket. Under kontaktuppgifter i menyn finns en lista på Samverkansledamöter inom respektive verksamhetsområde.

Vill du skicka e-post till avdelningsstyrelsen? Då hittar du oss i Outlook, sök på ST Postlåda så kommer du enkelt i kontakt med oss i avdelningsstyrelsen.

Styrelsen

Airi Aspman LarssonVice ordförande

ST inom Trafikverket har 7 sektioner eller direkt underliggande klubbar