Trafikverkets logotyp på Huvudkontorets husfasad i Borlänge

Dokument för ST inom Trafikverket

Publicerad: 2022-03-08

Här hittar du dokument så som protokoll, lokala avtal, lista på förtroendevalda inom olika verksamhetsområden med mera.

Som medlem behöver du logga in på Mina sidor för att få tillgång till mer information som berör dig.

Kontaktuppgifter inom ST i Trafikverket

Samverkansledamöter