Rosenbad till vänster, Riksdagshuset till höger

ST inom Regeringskansliet

Publicerad: 2022-01-25

Vi är ca 1 100 medlemmar i alla personalkategorier och det största förbundet i Regeringskansliet. Du är välkommen att vara med i ST vare sig du är akademiker eller har annan utbildning. Fokus ligger på vår arbetsplats, inte på utbildningsnivå eller yrke. Vi tycker att det är viktigt att vara med och påverka våra villkor på arbetsplatsen, som t ex lön och arbetsmiljö. Ju fler vi är ju desto större blir vårt inflytande.

Vår organisation

Vi organiserar medarbetare inom Regeringskansliet, som består av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen. Vi organiserar också medarbetare i Sveriges Utrikesförvaltning, Justitiekanslern (JK), Arbetsgivarverket (AGV).


Avdelningsstyrelsen

Varje styrelseledamot ingår i styrelsen utifrån sin särskilda kunskap och ansvarar för sitt sakområde. Styrelsen jobbar till exempel med följande sakområden:

  • Lön
  • Kommunikation
  • Värvning
  • Arbetsmiljö
  • Stadgar
  • Avtals- och villkorsfrågor
  • Villkor för lokalt anställd vid utlandsmyndigheterna
  • Chefsfrågor

Gå med i ST inom Regeringskansliet

Om du arbetar på Regeringskansliet är Fackförbundet ST rätt fack för dig. 

Bli medlem

Besöksadress

ST inom Regeringskansliet, Drottninggatan 2, kv Adelswärdska, plan 2, 103 33 Stockholm (kontakta oss innan besök) På vårt kontor sitter Ordförande, Karina Åbom Engberg. ( Rum 224 )

Styrelsen

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss