Sektioner inom Regeringskansliet

Publicerad: 2022-04-28

|Uppdaterad: 2024-04-16

Här hittar du information om verksamma sektioner som finns inom ST inom Regeringskansliet.

ST inom Finansdepartementet 
Ordförande Lotta Nordqvist, lotta.nordqvist@regeringskansliet.se, 08-405 16 62

ST inom Förvaltningsavdelningen 
Ordförande Jan Wahlström, jan.wahlstrom@regeringskansliet.se, 08-405 10 56

ST inom Klimat- och näringslivsdepartementet & Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Ordförande Anne-Charlotte Gramén, anne-charlotte.gramen@regeringskansliet.se, 08-405 32 78

ST inom Social- och Arbetsmarknadsdepartementen 
Ordförande Kristoffer Lundberg, kristoffer.lundberg@regeringskansliet.se, 08-405 25 63

ST inom Statsrådsberedningen och Justitiedepartementet 
Ordförande Catharina de Grad, catharina.de.grad@regeringskansliet.se, 08-405 47 89 

ST inom Utbildningsdepartementet
Vakant, kontakta karina.abom-engberg@regeringskansliet.se

ST inom Utrikesdepartementet 
Ordförande Gabriel Hjort, gabriel.hjort@regeringskansliet.se, 08-405 55 80

ST inom Utlandsmyndigheterna 
Ordförande Johanna Bergenholtz, johanna.bergenholtz@gov.se, +1 202 701 50 50

Uppdaterad 2024-04-16

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss