Styrelse och kontakt

Publicerad: 2022-04-28

Avdelningsstyrelsen för ST inom Regeringskansliet väljs på ombudsmötet som normalt sett hålls i maj varje år. Styrelsen ansvarar för verksamheten inom avdelningen och ger stöd till både medlemmar och ST:s sektioner och arbetsmiljöombud.

Styrelse för verksamhetsåret 2023-2024

Ordförande
Karina Åbom-Engberg, karina.abom-engberg@regeringskansliet.se, 073-416 94 73

Vice ordförande
Susanna Wiener, susanna.wiener@regeringskansliet.se, 08-405 46 19

Kassör
Markus Hed, markus.hed@regeringskansliet.se, 08-405 14 34

Ledamöter

Peter Backéus, peter.backeus@regeringskansliet.se, 08-405 58 28
Johanna Bergenholtz, johanna.bergenholtz@gov.se, +1 202 701 50 50
Britt-Marie Forslund, britt-marie.forslund@gov.se, +1 202 213 94 31
Raquel Ortigueira, raquel.ortigueria@gov.se
Gabriel Hjort, gabriel.hjort@gov.se
Jan Wahlström, jan.wahlstrom@regeringskansliet.se, 08-405 10 56
Håkan Frycklund, hakan.frycklund@regeringskansliet.se, 08-405 22 75
Kristoffer Lundberg, kristoffer.lundberg@regeringskansliet.se

Ersättare 

Kontor
ST inom Regeringskansliet har sitt kontor i Adelswärdska, på plan 2, rum 224 . På kontoret har ordförande, Karina Åbom Engberg sin arbetsplats, Önskar du träffa någon från styrelsen bör du boka tid innan, då det inte alltid är någon som finns på plats på kontoret. 

Adress
Fackförbundet ST inom Regeringskansliet
Kvarteret Adelswärdska
103 33 STOCKHOLM 

E-post
stirk@regeringskansliet.se