Styrelse och kontakt

Publicerad: 2022-04-28

Avdelningsstyrelsen för ST inom Regeringskansliet väljs på ombudsmötet som normalt sett hålls i maj varje år. Styrelsen ansvarar för verksamheten inom avdelningen och ger stöd till både medlemmar och ST:s sektioner och arbetsmiljöombud.

Styrelse för verksamhetsåret 2022-2023

Ordförande
Karina Åbom-Engberg, karina.abom-engberg@regeringskansliet.se, 073-416 94 73

Vice ordförande
Annika Löfgren, annika.lofgren@regeringskansliet.se, 08-405 39 12
Jan Wahlström, jan.wahlstrom@regeringskansliet.se, 08-405 10 56

Kassör
Markus Hed, markus.hed@regeringskansliet.se, 08-405 14 34

Ledamöter
Peter Backéus, peter.backeus@regeringskansliet.se, 08-405 58 28
Johanna Bergenholtz, johanna.bergenholtz@gov.se, +1 202 701 50 50
Britt-Marie Forslund, britt-marie.forslund@gov.se, +1 202 213 94 31
Jeanette Krusell, jeanette.krusell@regeringskansliet.se, 08-405 83 24
Raquel Ortigueira, raquel.ortigueria@gov.se
Susanna Wiener, susanna.wiener@regeringskansliet.se, 08-405 46 19

Ersättare 
Håkan Frycklund, hakan.frycklund@regeringskansliet.se, 08-405 22 75
Thomas Janson, thomas.janson@gov.se 

Kontor
ST inom Regeringskansliet har sitt kontor i Centralposthuset (CPH), på plan 4, rum 3464 och 3466. På kontoret har Annika Löfgren sin arbetsplats, Annika har sitt uppdrag som facklig företrädare på heltid. Önskar du träffa någon från styrelsen bör du boka tid innan, då det inte alltid är någon som finns på plats på kontoret. 

Adress
Fackförbundet ST inom Regeringskansliet
Kvarteret CPH
103 33 STOCKHOLM 

E-post
stirk@regeringskansliet.se