För dig som är...

Publicerad: 2022-04-01

Fackförbundet ST organiserar studenter, doktorander och chefer som antingen arbetar inom staten eller på bolagen. Här får du som är chef, student eller doktorand råd och stöd kring de specifika frågor som berör dina anställnings- och arbetsvillkor.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss