En kvinna sitter framför datorn och ser orolig ut

Stress på jobbet? Det här kan du göra vid hög arbetsbelastning

Publicerad: 2022-08-05

Om du har för hög arbetsbelastning under lång tid kan det leda till stress och ohälsa. Det är ett arbetsmiljöproblem – och därmed arbetsgivarens ansvar att komma till rätta med. Läs mer om dina rättigheter och vad du själv kan göra.

Det finns ett tydligt regelverk kring arbetsmiljön som är förankrat i lag. Dessa regler ska din arbetsgivare ha koll på. Där framgår det tydligt att arbetsgivaren ska motverka en ohälsosam arbetsbelastning.

Du har rätt till en bra arbetsmiljö

Din arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det innebär bland annat att arbetsgivaren löpande ska undersöka riskerna i verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö står det att arbetsgivaren ”ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning”. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att se till att du inte blir sjuk av stress.

För hög arbetsbelastning – vad ska jag göra?

I första hand ska du vända dig till chefen. Hen kan inte antas veta att du har en ohälsosam arbetsbelastning, därför är det ditt ansvar att påtala det. Oftast brukar det gå att komma överens om en lösning. Du kan alltid hänvisa till vad föreskrifterna säger om arbetsbelastning (se ovan).

Om du ändå inte upplever att du får gehör kan du vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller din fackliga representant. De ser till att frågan tas vidare på rätt sätt. Exempelvis kan skyddsombudet uppmana arbetsgivaren att undersöka de aktuella riskerna. Det brukar räcka, men annars är det möjligt att skyddsombudet kan ta ditt ärende vidare till Arbetsmiljöverket.

Stress på jobbet – hur kan facket hjälpa mig?

Till att börja med behöver du vara medlem för att facket ska kunna företräda dig. Att hantera den här typen av frågor på egen hand är inget vi rekommenderar – och skyddsombuden kan bara hjälpa dig till en viss gräns. Om ditt ärende berör arbetsrättsliga frågor är det nämligen bara facket som har rätt att gå in i processerna. Ett exempel är om det blir aktuellt med arbetsanpassning i form av omplacering.

Vi avråder starkt från att anlita ett juridiskt ombud ”på stan” för att processa mot arbetsgivaren i den här typen av frågor. Dels krävs särskild expertis, dels har facket speciella befogenheter som ombuden saknar. Tyvärr finns exempel på personer som har lagt hundratusentals kronor på advokater, utan resultat.

Lägg en bra grund genom ett starkt fack

Genom att vara med i facket, och uppmuntra dina kollegor att också gå med, gör du facket starkare. Facket står alltid på din sida och har en löpande dialog med arbetsgivaren. Ett konkret exempel är i framtagandet av arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy. Det måste arbetsgivaren göra i samarbete med facket och representanter för skyddsombuden. Vi har rätt till inflytande, men ju fler vi är desto större avtryck kan vi göra.

Bli medlem - för en bättre arbetsmiljö

Som medlem i Fackförbundet ST blir du en del av en stor rörelse som tillsammans kämpar för bättre villkor för alla som jobbar på uppdrag av staten och med samhällsbärande infrastruktur. Tillsammans ställer vi krav på arbetsgivaren att ta ansvar för arbetsmiljön. 

Bli medlem idag

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss