En gymboll står på en kontorsstol

Behöver du rehabilitering? Det här gäller

Publicerad: 2022-08-05

Om du har blivit sjukskriven och inte kan utföra ditt jobb som tidigare har du rätt till arbetsanpassning, vilket är en typ av rehabilitering. Det är arbetsgivarens ansvar att ordna detta. Läs mer om dina rättigheter och vad du själv kan göra.

Det finns ett tydligt regelverk kring arbetsmiljön som är förankrat i lag. Dessa regler ska din arbetsgivare ha koll på. Där är det tydligt att ditt arbete ska anpassas om din förmåga blir nedsatt, exempelvis på grund av sjukdom eller skada. Det spelar ingen roll om nedsättningen beror på jobbet eller inte.

Du har rätt till en fungerande arbetsmiljö

Din arbetsgivare ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det innebär bland annat att arbetsgivaren löpande ska undersöka riskerna i verksamheten och vidta nödvändiga åtgärder – till exempel att hålla koll på medarbetarnas behov av särskilda anpassningar. Detta framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning

Arbetsgivarens ansvar vid sjukskrivning

Om du har blivit sjukskriven ska arbetsgivaren hjälpa dig att komma tillbaka till jobbet. Saknas rätt kompetens för detta måste arbetsgivaren köpa in sådan, exempelvis genom företagshälsovård. Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens ansvar gäller förhållanden på jobbet – rent medicinska frågor hanteras av vården.

Vad innebär arbetsanpassning i praktiken?

I och med att det är en skräddarsydd rehabiliteringsform finns det inte en enda sorts arbetsanpassning – det är istället ett samlingsnamn för många olika typer av åtgärder. Några vanliga exempel är särskild arbetsutrustning, ändrade arbetsuppgifter, arbetsträning på deltid, anpassade arbetstider och byte av geografisk arbetsplats.

Om du inte är nöjd med din arbetsanpassning

Du och ditt skyddsombud har rätt att vara delaktiga i utformningen av din arbetsanpassning, även om arbetsgivaren har sista ordet. Det är dock arbetsgivarens skyldighet att följa upp och, vid behov, justera de åtgärder som det har beslutats om. Samtidigt är det din skyldighet att delta i åtgärderna. Om du inte är nöjd, vänd dig i första hand till din chef – det brukar oftast gå att lösa genom dialog.

Om du inte får gehör kan du vända dig till arbetsplatsens skyddsombud eller din fackliga representant. De ser till att frågan tas vidare på rätt sätt. Exempelvis kan skyddsombudet uppmana arbetsgivaren att undersöka aktuella risker eller brister med din nuvarande arbetsanpassning. Om det inte hjälper är det möjligt att skyddsombudet kan ta ditt ärende vidare till Arbetsmiljöverket.  

Rehabilitering – hur kan facket hjälpa mig?

Om ditt ärende rör arbetsrättsliga frågor är det faktiskt bara facket som har rätt att gå in i processerna. Ett exempel är om din arbetsanpassning sker i form av omplacering till en ny tjänst. Men kom ihåg att du måste vara medlem för att facket ska kunna företräda dig.

Vi avråder starkt från att anlita ett juridiskt ombud ”på stan” för att processa mot arbetsgivaren i den här typen av frågor. Dels krävs särskild expertis, dels har facket speciella befogenheter som ombuden saknar. Tyvärr finns exempel på personer som har lagt hundratusentals kronor på advokater – utan resultat.

Lägg en bra grund genom ett starkt fack

Genom att vara med i facket, och uppmuntra dina kollegor att också gå med, gör du facket starkare. Facket står alltid på din sida och har en löpande dialog med arbetsgivaren. Ett konkret exempel är i framtagandet av arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy. Det måste arbetsgivaren göra i samarbete med facket och representanter för skyddsombuden. Vi har rätt till inflytande, men ju fler vi är desto större avtryck kan vi göra.