Illustration över brev och paket

Fackförbundet ST sympativarslar mot Tesla

Publicerad: 2023-11-10

Nyhet Fredagen den 10 november väljer Fackförbundet ST att sympativarsla om blockad mot all leverans och utlämning av brev och paket till bil- och energiföretaget Tesla. Orsaken är att Tesla vägrar teckna kollektivavtal med fackförbundet IF Metall. Blockaden träder i kraft den 21 november kl 15.00.

Därför sympativarslar ST mot Tesla

IF Metall har under en lång period förhandlat med Tesla om att teckna kollektivavtal. Men Tesla har lämnat förhandlingsbordet med besked om att kollektivavtal ”inte är vägen framåt för dem”. IF Metall har sedan dess försökt få Tesla tillbaka till förhandlingsbordet, utan gehör.

Den 17 oktober i år varslade därför IF Metall om konflikt i form av total arbetsnedläggelse av allt arbete på förbundets område, på samtliga arbetsställen i Sverige. Vi på Fackförbundet ST har nu fått en begäran från IF Metall om att vidta sympatiåtgärder, vilket skulle hjälpa dem att sätta ännu mer press på Tesla att teckna avtal. 

– I likhet med IF Metall och hela den svenska fackföreningsrörelsen anser vi att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. När vi fick en begäran från IF Metall om att vidta sympatiåtgärder var det därför ett självklart beslut för oss att visa vår solidaritet med IF Metall och den svenska modellen, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Frågor och svar

I varslet meddelar vi på Fackförbundet ST arbetsgivaren att vi står redo att blockera alla leveranser (försändelser, brev, paket och pall) till Tesla om de inte kommer överens med IF Metall om att teckna kollektivavtal. 

Blockaden av leveranser träder i så fall i kraft den 21 november klockan 15. 

Utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall till Tesla.

Medlemmar på PostNord som levererar försändelser, brev, paket och pall till Tesla. 

Sympativarsel innebär att vi är beredda att ta konfliktåtgärder för att stötta ett annat förbund i deras pågående förhandlingar. Skillnaden mellan ett sympativarsel och ett ”vanligt” varsel, är att vi inte är direkt involverade i de förhandlingar som pågår. 

För dig som är medlem och berörs av varslet innebär det att du inte ska utföra de arbetsuppgifter som sätts i blockad, det vill säga utdelning, utlämning och avhämtning av samtliga försändelser, brev, paket och pall till Teslas samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige, från och med den 21 november klockan 15.00.

För dig som är medlem och inte berörs av varslet innebär det i dagsläget ingenting konkret. Det är först om varslen (våra eller andras) utökas till att omfatta din arbetsplats eller dina arbetsuppgifter som det får en praktisk konsekvens för dig.

För dig som är förtroendevald som berörs av varslet innebär det framför allt två saker. Du förväntas:  

  1. Hjälpa förbundet att se till att medlemmar har den information de behöver.

  2. Hålla koll på att arbetsgivaren inte vidtar åtgärder för att kringgå blockaden, genom att exempelvis lägga om scheman, förflytta personal eller anlita nya underleverantörer.


Mer information till dig som är förtroendevald går att läsa här

Blockaden är igång – läs mer här

Eftersom inga överenskommelser mellan IF Metall och Tesla uppnåddes inom ovanstående varsels tidsfrist, trädde blockaden i kraft den 21 november klockan 15.00. 

Läs mer här

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss