Kollektivavtalen är en rationell och effektiv metod

Publicerad: 2023-11-01

Blogg Just nu är det många missförstånd och en hel del desinformation i debatten om kollektivavtalen. När fackförbunden på Klarna vill ha ett kollektivavtal med företaget så går bolaget ut med vilseledande information till de anställda och omvärlden.

Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Fackförbundet STTomas Oskarsson, förbundssekreterare Fackförbundet ST

Tomas Oskarsson

Förbundssekreterare Fackförbundet ST

Och nu senast skriver Dagens Industris ledarsida att ”schyssta villkor inte kräver kollektivavtal” och argumenterar okunnigt kring möjligheterna för arbetsgivare att erbjuda likartade villkor utanför kollektivavtalssystemet. 

För det första så är det nästan alltid så att avsaknaden av kollektivavtal faktiskt innebär sämre villkor. Det är extremt ovanligt med "privata försäkringar för arbetsgivare som väl motsvarar det som följer av kollektivavtalet". Att till exempel matcha avtalspensionernas efterlevandeskydd och extremt låga fondavgifter låter sig inte göras i en handvändning av en enskild arbetsgivare. Och blir dessutom väldigt dyrt. Om man dessutom betraktar rätten till medbestämmande och inflytande på arbetsplatsen som en del av villkorspaketet så är kollektivavtalen helt överlägsna. Utan ett kollektivavtal så är det även så att alla dessa villkor, de materiella såväl som inflytandedelarna, är ensidiga utfästelser från arbetsgivarens sida. Därmed kan de också tas bort vilken måndag som helst genom ett beslut av företagsledningen eller ägarna. 

För det andra. Den svenska lagstiftningen är utvecklad för att kompletteras med kollektivavtal. De regler som finns i de svenska kollektivavtalen finns i många andra länder i lagstiftningen. Den svenska modellen är effektivare, eftersom den gör att regler kan anpassas efter olika branscher och förändras snabbare över tid jämfört med om reglerna fanns i lagstiftning. 

För det tredje så måste man lyfta blicken från det enskilda företaget. Effekten av att vissa bolag skulle kunna sätta sina egna regler skulle snabbt få spridning till andra verksamheter eftersom dessa annars skulle tvingas konkurrera på olika villkor. Det skulle sätta en hård press nedåt på de anställdas villkor och leda till försämringar för anställda över lag på arbetsmarknaden. Även för dig. 

Och en sak till. Ett kollektivavtal kommer aldrig att stoppa, eller ens påverka en arbetsgivares möjlighet att bjuda dig på frukost. Däremot brukar många arbetsplatser undvika just den lösningen, eftersom det efter inköp, distribuering och förmånsskatt blir en ganska dyr fralla. Bättre då att lägga pengarna på en schysst avtalspension med extremt låga avgifter.

Tomas Oskarsson, förbundssekreterare Fackförbundet ST

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss