Illustration över brev och paket

Fackförbundet STs sympatiblockad mot Tesla

Publicerad: 2023-11-21

|Uppdaterad: 2024-02-08

Nyhet Från och med den 21 november pausar Fackförbundet STs medlemmar inom PostNord leverans och utdelning av försändelser till bil- och energiföretaget Tesla. Blockaden sker till stöd för IF Metall, som försöker få Tesla att teckna kollektivavtal för sina anställda.

Sympatiblockad mot Tesla: Bakgrund

IF Metall har under en lång period förhandlat med Tesla om att teckna kollektivavtal. Men Tesla har lämnat förhandlingsbordet med besked om att kollektivavtal ”inte är vägen framåt för dem”. IF Metall har sedan dess försökt få Tesla tillbaka till förhandlingsbordet, utan att få gehör.

Den 27 oktober tog IF Metall ut samtliga medlemmar på Tesla i strejk för att sätta ytterligare press på företaget.

Fackförbundet ST: försvara den svenska modellen

Den 10 november lade Fackförbundet ST ett sympativarsel om blockad mot utdelning av all form av post till Tesla. Blockaden trädde i kraft den 21 november 15.00 och pågår fram till att en överenskommelse mellan IF Metall och Tesla är på plats.

– Striden handlar inte om Teslas bilar är bra eller inte, om man som Teslaägare gör rätt eller fel, den handlar inte om bilar överhuvudtaget. Den handlar om att försvara den svenska modellen från internationella frifräsande techbolag, i den striden behöver vi i fackföreningsrörelsen stå upp gemensamt till modellens försvar, säger Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon.

Frågor och svar om Tesla

Vi och IF Metall anser att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Att alla medlemmar ska garanteras goda arbetsvillkor och att den svenska modellen är en förutsättning för att uppnå det. Därför har beslutet om att sluta upp bakom och visa solidaritet med IF Metall varit en självklarhet för oss.

Genom att stötta IF Metall i konflikten mot Tesla sänder vi också ut en viktig signal till andra länder som just nu sneglar på Sverige; den svenska modellen och den svenska fackföreningsrörelsen är kraftfull och att lita på!

Alla anställda i Sverige förtjänar att ha trygga arbetsvillkor, även anställda på Tesla och oavsett hur bra eller dåligt det går för företaget. Där är kollektivavtalet en avgörande faktor. Kollektivavtal är nämligen en garanti för att alla anställda på en arbetsplats ska ha såväl löneökningar, försäkringar och tjänstepension som bra och schyssta arbetsvillkor.

För även om en arbetsgivare utan kollektivavtal kan upplevas ha bra villkor och löner, finns det ingen garanti på att det ska fortsätta så. Utan kollektivavtal har arbetsgivaren bara lagen att förhålla sig, och där står ingenting om exempelvis minimilöner eller löneförhöjningar. Om företaget plötsligt börjar gå sämre kan därför arbetsgivaren exempelvis bestämma att sätta stopp för lönehöjningar eller sluta betala in försäkringar och tjänstepension. Med ett kollektivavtal på plats får de inte göra så.

Vissa arbetsgivare menar att kollektivavtal skulle göra så att anställda får sämre löner och villkor, men det är verkligen inte sant! Kollektivavtalet är golvet för vad som bör gälla på en arbetsplats. Arbetsgivare har med andra ord all rätt att ha ännu bättre förmåner än vad som står i avtalet, men aldrig sämre.

När ett fackförbund och en arbetsgivare har en pågående konflikt, kan andra fackförbund eller arbetsgivare gå in och vidta sympatiåtgärder för att stötta respektive part. Som fackförbund kan man exempelvis ta till strejk eller blockad.

Syftet med sympatiåtgärden är att hjälpa till att sätta press på arbetsgivaren som är med i konflikten att gå med på det strejkande fackförbundets krav. I vårt sympativarsel med IF Metall är syftet att få Tesla att teckna kollektivavtal.

Även om själva sympatiåtgärden riktas mot den egna arbetsgivaren är syftet alltså att stötta en annan grupp arbetstagare som är i konflikt med sin arbetsgivare. I exempelvis vårt sympativarsel med IF Metall, är konfliktåtgärden (blockad) inte riktad mot våra medlemmars arbetsgivare, PostNord, utan mot IF Metalls medlemmars arbetsgivare Tesla.

Ett av våra huvuduppdrag som fackförbund är att värna den svenska modellen. Vi skulle med andra ord aldrig göra något som strider mot eller utmanar modellens trovärdighet.

Att varsla om blockad när vi själva är under fredsplikt med den arbetsgivare som våra medlemmar är anställda hos, kan därför verka märkligt. Men enligt medbestämmandelagen (MBL) är sympatiåtgärder en helt legitim metod för att upprätthålla den svenska modellen.

Självklart finns det regler att förhålla sig till. Dessa är bland annat följande:

  • En sympatiåtgärd är endast tillåten om den primära konfliktåtgärden är laglig. Det vill säga – om IF Metall hade strejkat mot ett företag som var bunden av ett tillämpligt kollektivavtal hade vi inte kunnat sympativarsla, eftersom det bryter mot fredsplikten.
  • Sympatiåtgärden ska inte utgöra stora ordnings- och säkerhetsrisker eller gå ut över vitala samhällsintressen. I fallet med Tesla har vi gjort avvägningar som tar hänsyn till just dessa risker, och som vi anser är proportionerliga till konflikten.

När det kommer till myndigheter och affärsverk är regelverket för sympatiåtgärder annorlunda än på bolagssidan, eftersom strejkrätten generellt sett är mer begränsad i offentlig sektor än i privat.

För dig som är medlem och berörs av blockaden innebär det att du inte ska utföra de arbetsuppgifter som sätts i blockad, det vill säga utdelning, utlämning och avhämtning av samtliga försändelser, brev, paket och pall till Teslas samtliga arbetsplatser på samtliga orter i Sverige. Alla andra arbetsuppgifter ska utföras som vanligt, det vill säga – du ska vara på jobbet och endast avstå från att leverera till specifikt företaget Tesla.

För dig som förtroendevald

Är du förtroendevald inom PostNord? Här hittar du mer information om blockaden.

Läs mer här

Mer från Fackförbundet ST om Tesla

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss