Kvinna som dansar glatt

Vad är ett kollektivavtal?

Publicerad: 2022-04-12

|Uppdaterad: 2024-06-24

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Genom kollektivavtalen har facken förhandlat fram bättre arbetsvillkor än vad lagen kräver, till exempel när det gäller lön, arbetstid, semester, pension och försäkringar.

Fack och arbetsgivare kommer överens om villkoren i arbetslivet. Dessa överenskommelser bekräftas i kollektivavtal. Staten lägger fast vissa grunder, men det är arbetsmarknadens parter som, till stor del, tar det slutliga ansvaret för vad som ska gälla. De enas genom kollektivavtal om villkor som passar behoven i olika sektorer och branscher och det kallas för den svenska modellen.  

Kollektivavtal ger ännu bättre villkor än arbetsrätten

Lagarna i arbetslivet är i stor utsträckning så kallade ramlagar. Det innebär att facket och arbetsgivarna kan komma överens om att ersätta hela eller delar av lagen med regler som fungerar bättre på arbetsplatsen. 

Genom kollektivavtalen har facket förhandlat fram bättre villkor i arbetslivet. Exempel på villkor i våra avtal som förbättrar våra förmåner i lag är: 

 • Kortare jobbveckor: I många av våra avtal gäller kortare veckoarbetstid än arbetstidslagens 40 timmar. 
 • Mer semester: På många arbetsplatser ger våra avtal fler semesterdagar än semesterlagens 25. 
 • Extra ekonomiskt stöd om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig: Sjuklön och föräldralön kompletterar både sjukpenningen och föräldrapenningen från Försäkringskassan. 
 • Ökad anställningstrygghet och stöd till nytt jobb: Om du blir uppsagd kan avtalet ge förlängd uppsägningstid och stöd när du söker jobb 
 • Mer pengar till din tjänstepension: Våra avtal kompletterar den allmänna pensionen så att du får ut mer när du går i pension. 

I kollektivavtalen enas parterna (arbetsgivare och fackförbund) också om lön och andra ersättningar (till exempel för övertidsarbete). Dessa villkor finns enbart i kollektivavtal, här finns ingen lagstiftning i botten. 

Våra avtal

Hur påverkar ST genom att teckna kollektivavtal? Här hittar du mer information om alla våra avtal.

Läs mer

Alla på jobbet omfattas av kollektivavtalet

Alla som jobbar på en arbetsplats där det finns kollektivavtal täcks av kollektivavtalet, även om du inte är med i facket. Det här kan självklart verka konstigt. Den som inte är med i facket får ju samma fördelar utan att betala medlemsavgift. Men den här principen är faktiskt något som vi från fackligt håll försvarar. 

Om det vore så att bara fackliga medlemmar omfattades av kollektivavtal skulle arbetsgivaren kunna ställa arbetstagare mot arbetstagare och bara anställa den som är billigast. Detta skulle vi som anställda inte tjäna på i längden. 

Fler medlemmar i facket = bättre kollektivavtal

När ett nytt avtal ska förhandlas fram är det helt avgörande för facken hur många medlemmar vi företräder. Ju fler medlemmar desto starkare förhandlingsposition, och ju starkare förhandlingsposition desto bättre avtal kan vi förhandla fram.  

Så genom att vara med i facket bidrar du till att du och dina kollegor får det bättre på jobbet!  

Ett kollektivavtal gäller tills ett nytt förhandlas fram

Fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna som förhandlar om kollektivavtalen har olika intressen, men förhandlar för att hitta lösningar. När ett kollektivavtal är färdigt råder det arbetsfred tills avtalet sägs upp eller löper ut. Det betyder att varken facket eller arbetsgivarna får ta till stridsåtgärder.  

Exempel på fackliga stridsåtgärder är strejk, övertidsblockad och nyanställningsblockad, lockout är exempel på stridsåtgärd för arbetsgivarorganisationer.  

Det är många frågor som parterna kommer överens om i kollektivavtal. De viktigaste är: 

Parterna på arbetsmarknaden

De fackliga organisationerna
Fackförbundet ST är ett av cirka 60 fackförbund i Sverige. Vi ingår dels i centralorganisationens TCO, dels i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), en förhandlingsorganisation för fackförbund på offentliga sektorn.

Arbetsgivarorganisationerna
Det finns ett 50-tal arbetsgivarorganisationer i Sverige. Våra motparter är Arbetsgivarverket samt Almega.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss