kogress-logga-2024-vit-lila-rosa

Vad hände under Fackförbundet STs kongress 2024?

Publicerad: 2024-05-28

|Uppdaterad: 2024-06-03

Den 28 - 30 maj höll Fackförbundet ST sin kongress. Fler än 100 ombud samlades för att besluta om STs framtid. En ny förbundsstyrelse röstades fram och för första gången antogs ett förbundspolitiskt program: det är två av de många beslut som kongressen fattade. Du som inte var på plats kan här läsa kort om vad som hände varje kongressdag.

Dag 1

 • Kongressens första dag. Över 100 ombud anlände till hotellet vid Skanstull i Stockholm. 
 • Förbundsordförande Britta Lejon inledde kongressen med att i sitt öppningstal slå fast att en kongress som vår är en demokratisk högtidsstund. För första gången på åtta år samlas förbundet till en fysisk kongress och det i en tid när fackens betydelse ökar. Britta talade om att vi som fackförbund erbjuder engagerade människor ett sammanhang, en gemenskap och en möjlighet att göra skillnad. 
 • Nästa talare var finansminister Elisabeth Svantesson som gästade kongressen. Hon talade om att Sverige ska bli tryggare och rikare. För hennes barnbarn och alla andra barn i Sverige. Finansministern betonade statens roll för att skydda Sverige, men också för att öka produktiviteten när Sverige ska bli rikare. Bland annat genom kompetensförsörjning och utvecklade energisystem. Hon betonade att STs medlemmar är viktiga i det arbetet och underströk att hon gärna vill ha en dialog, samt uppmanade kongressdeltagarna att höra av sig med synpunkter, tankar och inspel. 
 • Efter lunch började förhandlingarna på riktigt. Förra året lades till handlingarna med godkännande av verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 
 • Därefter började kongressen ta sig an den stora mängden motioner som inkommit. Först ut var några motioner om IT-system, webbsidan och frågor relaterade till medlemskap (motion 1-13).
 • Lite senare på eftermiddagen gick man över till förslaget om ett förbundspolitiskt program, som kongressen för första gången föreslås besluta om. Tio motioner om frågor som berör programmet behandlades först (motion 54-63), innan diskussionen gick in på skrivningar i själva programmet. Efter några mindre justeringar antog kongressen programmet. ST har nu för första gången ett förbundspolitiskt program! Programmet sammanställer ståndpunkter och värderingar som förbundet arbetar med. Syftet är att förbundets företrädare med det i ryggen ska kunna agera kraftfullt i samhällsdebatten och stärka de förtroendevalda i det fackliga arbetet. 
 • Senare på eftermiddagen diskuterade och beslutade kongressen om motioner som berör avtals- och förhandlingsfrågor (motion 35-50). Bland annat beslutades att ST ska inventerar vilka myndigheter som har yrkesgrupper som kommer ha svårigheter att jobba fram till pension och att förbundet skapar en diskussion om hur medlemmar vill att lönen ska sättas i framtiden.

Dag 2

 • Konferensens andra dag inleddes med att några av kongressens internationella gäster talade
 • Från vår turkiska systerorganisation KESK talade ordförande Ayfer Kocak. Hon berättade om vad som händer deras organisation och medlemmar när de arbetar för bättre villkor för statligt anställda – utredningar, rättegångar och till och med fängelsestraff som drabbar fackliga ledare när staten försöker tysta obekväma röster. Och hur mycket solidaritetshandlingar från ST och andra fackförbund betyder i samband med rättegångarna, och tyvärr kommer fortsätta behövas. 
 • Yurii Pizhuk är ordförande i Ukrainas fackförbund för statstjänstemän, SEUU, och han beskrev oss som en gemensam familj. Han berättade om det långa samarbete som finns mellan våra organisationer, där vårt ukrainska systerfack med stöd från ST bland annat byggt upp ett utbildningscentrum och verksamhet för unga. Han tackade för att vi inte övergav dem när kriget började, utan fortsatte samarbeta - kriget är hela Europas krig! Den buss för att distribuera humanitär hjälp som ST skänkte under 2022 har varit till stor hjälp. Talarna tackades med långa applåder från kongressen. 
 • Därefter behandlade kongressen tre motioner om regler för uppdraget att sitta i förbundsstyrelsen och vilka som ska kunna vara förtroendevalda (motion 51-53). 
 • Arbetsgruppen ”Fackligt arbete i en ny tid” rapporterade om sitt arbete. Arbetsgruppen har tagit in synpunkter bland annat genom studiebesök och enkäter till olika grupper i förbundet. Utgångspunkten har varit hur ST ska jobba framöver och skapa engagemang på arbetsplatser, när arbetsplatser inte ser likadana ut som tidigare. Hur blir vi fler medlemmar och förtroendevalda? Kongressombuden fick möjlighet att ställa frågor om rapporten. Därefter behandlades två motioner (64-65) om utbildningsverksamhet och förutsättningar för förtroendevalda, som har koppling till arbetet. Kongressen tog beslut om att förbundet ska genomföra de satsningar som arbetsgruppen föreslagit
 • Motion 14-20 behandlades. Bland annat togs ett beslut om förbättringar av medlemsregistret. 
 • Efter lunch presenterades förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning för 2025-2028, samt extraanslagen. Kongressen beslutade om förslagen, med några mindre tillägg i verksamhetsinriktningen.
 • Några ytterligare motioner behandlades (motion 21-25) och det beslutades att förbundsstyrelsen ska starta ett digitalt mötesforum för kommunikation mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen.
 • På eftermiddagen var det dags för val till förbundsstyrelsen. Britta Lejon valdes om som förbundsordförande för de kommande fyra åren. Till första vice ordförande valdes Peter Lennartsson, ST inom Flygledningen, och till andra vice ordförande valdes Linda Söderman, ST inom Skatteverket. 
 • Till förbundsstyrelsen valdes nio ordinarie ledamöter: 
 • Alejandra Pizarro Carrasco, ST inom Universitet och högskoleområdet
 • Anna Forslund, ST inom Kultursektorn
 • Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk
 • Ida Sjögren, ST inom Swedavia
 • Joachim Danielsson, ST inom Kriminalvården
 • Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen
 • Mikael Sandberg, ST inom Trafikverket
 • Thomas Åding, ST inom Försäkringskassan
 • Thord Jansson ST inom Statens institutionsstyrelser   
 • Kongressen valde även ersättare till förbundsstyrelsen och revisorer.

Dag 3

 • Kongressens sista dag inleddes med tal av TCO:s ordförande Therese Svanström. Hon lyfte styrkan i den fackliga rörelsen och tackade ST för att vi var det första tjänstemannaförbundet som klev in och stöttade IF Metall i deras strejk på Tesla. Therese pratade om att mycket i vårt samhälle just nu påverkar oss som jobbar fackligt – förslag om angiverilagen och ett utökat tjänstemannaansvar är två exempel. Hon nämnde också vår tids stora folksjukdom – att bli sjuk av stress och press. Att vi inte kan acceptera att det ser ut så på våra arbetsplatser, med stress på grund av för lite resurser och hot mot tjänstepersoner. Hon nämnde att snart presenteras TCO:s klimatpolitiska program. Facken är en nyckelspelare i klimatfrågan, vi kan driva på politiken. ”Ni är samhällsbärare – känn det!” avslutade TCO:s ordförande sitt tal.  
 • Efter det fick kongressdelegaterna lyssna på en föreläsning om demokratiutveckling, med Staffan I Lindberg från V-dem vid Göteborgs universitet.
 • Före och efter lunch behandlades de sista motionerna (motion 26-34). Bland annat beslutades att förbundet ska jobba aktivt inom hela sin verksamhet med ett hälsoanpassat arbetsliv i fokus och att förbundet aktivt ska driva arbetstidsförkortningsmöjligheter. Därmed var kongressens alla 65 motioner beslutade – ett rekord för en ST-kongress! 
 • Den omvalda förbundsordföranden Britta Lejon avslutade sedan kongressen med att tacka den avgående förbundsstyrelsen för allt deras arbete. Britta passade på att påminna om att ST fyller 120 år i höst - och hoppas att vi firar det med att då vara över 100 000 medlemmar! 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss