Fackförbundet ST: För dig som arbetar på statligt uppdrag

Publicerad: 2021-11-18

|Uppdaterad: 2024-03-27

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 99 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.

Fackförbundet ST är Sveriges enda fackförbund som organiserar alla inom statlig verksamhet. Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika yrkesförbund.

Det här gör Fackförbundet ST

 • Förhandlar, bland annat för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt
 • Arrangerar fackliga utbildningar, event och nätverksträffar
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Stödjer yrkesmässig utveckling, bland annat genom professionella karriärcoacher
 • Erbjuder förmånliga försäkringar och medlemslån för medlemmar och deras familjer

  När människor som jobbar med stöd och service till medborgarna kan utföra sina kärnuppdrag är de en positiv kraft i mångas liv. ST har som målsättning att våra medlemmar och andra anställda på statligt uppdrag ska ha förutsättningar att göra ett så gott jobb som möjligt – för det gynnar inte bara våra medlemmar utan även medborgarna.

  ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

  Förbundets organisationsnummer är: 802003-2101