Kongress 2024: Under kongressen

Publicerad: 2024-04-15

Under kongressen samlas ombuden från Fackförbundet STs olika avdelningar. En av deras viktigaste uppgifter är att välja förbundsstyrelsen och svara på motioner. Till deras uppdrag hör även att bland annat fastställa förbundets verksamhetsinriktning och budget samt medlemsavgifter för den kommande kongressperioden.

Under kongressen deltar förtroendevalda från hela Fackförbundet ST

Enligt Fackförbundet STs stadgar deltar totalt 127 ombud – alltså förtroendevalda med rösträtt – under kongressen. Av dessa utses 115 av Fackförbundet STs avdelningar. Resterande tolv utgörs av den sittande förbundsstyrelsen. Hur många ombud en avdelning har på kongressen bestäms av hur många aktiva medlemmar avdelningen hade den sista december föregående år. Avdelningar med färre än 150 medlemmar bildar valkorporation/er enligt beslut av förbundsstyrelsen och efter hörande av berörda avdelningar.

Hur avdelningarnas ombud utses varierar från avdelning till avdelning. Det vanligaste är att de väljs på avdelningens ombudsmöte, årsmöte eller representantskap. Vill du veta hur ombuden från din avdelning utses? Hör av dig till din avdelningsstyrelse.

Vägen till beslut – så går det till

Till dig som kommer att delta vid kongressen har Fackförbundet ST tagit fram en lathund som förklarar hur besluten blir till.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss