Kongress 2024: Före kongressen

Publicerad: 2024-03-22

Arbetet med att förbereda en kongress börjar långt innan kongressen går av stapeln. Arbetet handlar såväl om att involvera Fackförbundet STs förtroendevalda vid ett tidigt skede som att i förbundet förankra de frågor som kongressen kommer få besluta om. Exempel på sådana frågor är förbundets verksamhetsinriktning och budget.

Vad händer före kongressen?

Arbetet med att förbereda kongressen består av flera moment. Här nedan berättar vi om några av de viktigaste momenten. 

1) Valberedningen

Valberedningen börjar sitt arbete med att uppmana avdelningarna att komma med förslag på ledamöter och ersättare till förbundsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att avdelningarna i sitt nomineringsförfarande tar sitt ansvar för styrelsen som helhet.

Senast tre veckor före kongressen ska valberedningen presentera sitt förslag. Även namnen på sådana som nominerats men inte föreslagits av valberedningen ska redovisas.

2) Motioner

Såväl enskilda medlemmar som Fackförbundet STs avdelningar, sektioner och klubbar kan motionera till kongressen enligt Fackförbundet STs stadgar (§ 18). Medlemmar i Fackförbundet ST har en ständig motionsrätt vilket innebär att de kan motionera när som helst, även de år då det inte hålls en kongress. 

3) Kongresshandlingarna

Merparten av kongresshandlingarna skickas ut till ombuden senast 16 april 2024, det vill säga senast sex veckor innan kongressen.

Kongresshandlingarna innehåller:

  • Motioner samt förbundsstyrelsens yttrande
  • Dagordning, arbetsordning
  • Förslag avseende verksamhetsinriktning och budget för kongressperioden
  • Övriga förslag, rapporter från förbundsstyrelsen

Till dig som är förtroendevald

Till dig som är medlem

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss