Dessa frågor kommer ST driva under 2022

Publicerad: 2022-01-31

Nyhet 2022 är ett år då många frågor kommer att avgöras. Förändringar i LAS ska börja gälla enligt januariöverenskommelsen, det är riksdagsval och vi kommer att se hur coronapandemin påverkat arbetslivet.

Vilka frågor kommer ha störst betydelse inom statlig sektor och för STs medlemmar? Läs vad våra experter bedömer som de viktigaste frågorna inom sina områden och vad ST kommer att driva under året. 

Bild över STs kanslianställda

Elin Moberg, påverkansansvarig

Inför valet kommer ST lägga mycket fokus på att visa varför staten inte kan drivas som ett företag som hela tiden ska maximera sin vinst. Ökade krav på effektiviseringar gör att anställda får mindre resurser men inte mindre att göra. Det går ut över våra medlemmars hälsa och välmående, men det går också ut över medborgarna. 

"Ständiga effektiviseringar är inte en hållbar väg framåt för den svenska staten"

Vi kommer att lyfta problemen som uppstår av att kraven på vad myndigheterna ska leverera i form av statlig service ökar till följd av en större befolkningsmängd, samtidigt som resurserna förblir på samma nivå eller till och med minskar. De årliga kraven på effektiviseringar leder till allt mer slimmade organisationer där färre medarbetare ska göra mer för varje år. Det är en arbetsmiljöfråga för de anställda som blir mer och mer stressade och pressade. Det är också en fråga om medborgarservice, då medborgarna har svårare att få det stöd och den service de förväntar sig. 

Medlemmarnas arbetsmiljö utreds 

Till hösten släpper vi den återkommande arbetsmiljöundersökningen där vi frågar våra medlemmar hur deras arbetsmiljö ser ut. Glöm inte att svara på undersökningen när den landar i din inkorg! Det är jätteviktigt att vi vet hur medlemmarna har det på jobbet för att vi ska kunna driva förändring så att villkor och förutsättningar kan förbättras. 

Följ gärna vårt arbete på ST-bloggen där våra utredare skriver om aktuella frågor utifrån ett ST-perspektiv.

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef

Våren och sommaren kommer att innebära tuffa förhandlingar inför att den nya trygghetsöverenskommelsen ska börja gälla den sista september, med förändringar i både lag och avtal. Vi har anslutit oss till PTKs överenskommelse för våra bolagsanställdas räkning men det innebär inte att vi är helt färdiga med förhandlingarna. 

"Anställningstryggheten inom staten kommer att vara i fokus"

För våra statligt anställda är det ett annat läge, där behöver vi jobba hårt för att komma fram till ett avtal som passar statens speciella förhållanden. Ändringarna i LAS gör det lite lättare för en arbetsgivare att säga upp medarbetare men det ger också större anställningstrygghet för de som har otrygga anställningar. Överenskommelsen innehåller också ett stort paket med omställningsstöd för den som blir av med jobbet eller vill kompetensutveckla sig mitt i livet.  

Otrygga anställningar måste bort 

För ST är det viktigt att visstidsanställda ska få bättre stöd och att det är ordning både kring hur man blir anställd inom staten och hur en anställning avslutas. Det finns många speciallagar i den statliga sektorn som ger utökade möjligheter till att anställa på visstid. Vi vill jobba för att de allra bästa ska jobba inom staten och då behöver anställningarna vara förutsägbara och trygga. 

Arbetsmiljön efter pandemin får hög prioritet 

Arbetsmiljön fortsätter vara en viktig fråga och du som är förtroendevald kommer att se hur stödet fortsätter växa och utvecklas på Mina sidor. Vi satsar på kompetensutveckling med Träffpunkt Arbetsmiljö, nya utbildningar och stöd i samarbetet mellan fack och skyddsorganisation. Förutom de redan existerande arbetsmiljöutmaningarna vet vi inte vilka nya problem som kommer efter pandemin. Många har suttit isolerade i nästan två år, vad ser vi för konsekvenser av det? Det är ett helt nytt arbetsmiljöområde som vi måste prioritera.  

Magnus Runsten, Internationell handläggare

På många håll i världen är fackliga och mänskliga rättigheter långt ifrån självklara. Varje år dödas och fängslas människor för sitt fackliga engagemang. I många länder är det särskilt svårt för anställda inom staten att organisera sig. Det fackliga arbetet för mänskliga rättigheter hänger tätt ihop med klimat- och hållbarhetsfrågor och vi fortsätter att driva dessa frågor under 2022, i samarbete med organisationer som Fairtrade, Public Services International och Union to union. 

"Det fackliga arbetet för mänskliga rättigheter hänger ihop med klimatarbetet"

Lär dig mer om hur ST påverkar internationellt 

Under våren kan du som är intresserad av internationellt fackligt arbete se fram emot en helt ny digital kurs. Här får du kunskap om hur de fackliga rättigheterna ser ut i världen, hur vi kan jobba för att stärka dem och stötta utsatta förbund samt hur vi jobbar med påverkansarbete i EU bland annat. 

Är du intresserad av att djupdyka ännu mer i frågan och lära dig om fackligt arbete på plats i ett annat land så kan du söka vårt internationella stipendium för att göra en fältresa. Vi delar ut 20 000 kronor per termin. 

Så kan ni jobba lokalt med klimatomställningen 

Vill du lära dig mer om klimatfrågan och hur du och dina kollegor kan jobba med detta på arbetsplatsen eller ur ett fackligt perspektiv? Då har vi tagit fram en kort digital kurs och ett studiecirkelmaterial för dig som vill ordna klimatsamtal tillsammans med dina kollegor. På Mina sidor kan medlemmarna läsa mer om kursen

Magnus Lannerblad, enhetschef Medlem och Förtroendevald

Målet med vårt är arbete är att STs alla medlemmar ute på arbetsplatserna ska känna att de har kompetenta och engagerade förtroendevalda att vända sig till. Och att alla förtroendevalda ska ha det stöd och de verktyg de behöver för att känna engagemang för uppgiften och för att kunna utföra sitt fackliga uppdrag.

"Vi utvecklar STs medlemsförmåner och ger våra förtroendevalda bättre stöd att utföra sitt arbete"  

Under året kommer vi förbättra våra medlemsförmåner i syfte att fortsätta vara relevanta för alla medlemsgrupper. Du som är medlem hittar mycket bra information på Mina sidor. Där får du aktuell info och svar på frågor om arbetsliv och villkor. 

Bättre verktyg för att bygga facklig styrka för dig som är förtroendevald 

Du som är förtroendevald inom ST kommer att se ett utvecklat stöd och få bättre verktyg för att organisera och bygga facklig styrka. Vi kommer särskilt satsa på att det ska bli lättare att värva nya och kommunicera med befintliga medlemmar. Vi behöver verkligen ta tillvara på de möjlighet som digitala lösningar kan ge i det nya normala.  

Vi har ett nytt utbildningsupplägg där vi kan erbjuda flera digitala utbildningar och utbildningspaket när det gäller uppdrag- och påbyggnadsutbildningar. Genom det nya upplägget kommer du som förtroendevald lättare kunna delta i utbildningar utifrån ditt uppdrag och dina behov. Alla utbildningar för förtroendevalda hittar du i utbildningsportalen.

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss