Bolagsanställda ST-medlemmar ansluts till Svenskt Näringsliv/PTK-överenskommelsen

Publicerad: 2021-10-22

Pressmeddelande Fackförbundet ST ansluter sig till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK, den så kallade Trygghetsöverenskommelsen. Anslutningen gäller de medlemmar i ST som är anställda i bolag i arbetsgivarorganisationen Almega.

Obs!

Medlemmar som är anställda vid statliga myndigheter och verk omfattas inte av överenskommelsen.

  Beslutet är en konsekvens av att det nuvarande omställningsavtalet som STs bolagsanställda medlemmar omfattas av kommer att upphöra i samband med att det nya huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK börjar gälla. För att inte  medlemmarna ska stå utan omställningsavtal väljer Fackförbundet ST att ansluta sig till den överenskommelse som parterna i den privata sektorn träffat.

  – Vi ansluter oss till överenskommelsen för att våra bolagsmedlemmar inte bara ska drabbas av försämringarna i den nya lagstiftningen utan för att det också ska få del av de materiella förbättringar som avtalet ger. Med detta beslut ser vi till så att våra bolagsanställda medlemmar omfattas av samma villkor som andra i privat sektor när det gäller omställningsstöd, ersättning vid studieledighet och ersättning för inkomstbortfall vid tvister kring anställningar, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

  Anslutningen berör drygt 8200 medlemmar i Fackförbundet ST som är anställda i bolag inom arbetsgivarorganisationen Almega. Sedan tidigare har Svenskt Näringsliv och PTK lämnat besked om att det är möjligt för fler parter att ansluta sig till överenskommelsen, ett besked som Vision, IF Metall och Kommunal också hörsammat.

  Merparten av STs medlemmar, som har statlig anställning, påverkas inte av dagens beslut. Arbetsrätten i statlig tjänst ser annorlunda ut och därför går inte Trygghetsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK att tillämpa i den statliga sektorn. Fackförbundet ST kommer senare i år att förhandla med den statliga arbetsgivarorganisationen Arbetsgivarverket om hur förändringen av arbetsrätten ska påverka avtalen i statlig sektor. Parterna har sedan tidigare träffat en principöverenskommelse om att bibehålla balansen i avtalen.  

  – Vår kritik mot LAS-överenskommelsen och hur LAS-frågan har hanterats politiskt kvarstår. Vi menar fortsatt att lagstiftning bör utformas likvärdigt för alla sektorer på arbetsmarknaden. För våra statligt anställda medlemmar har vi nu förhandlingar om ett nytt trygghetsavtal med vår motpart Arbetsgivarverket framför oss, säger Britta Lejon.

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss