Opinionsbloggen

Välkommen till Fackförbundet STs opinionsblogg för analyser och kommentarer. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från förbundets värderingar, men de ska inte i varje detalj tolkas som STs ståndpunkter.

Alla bloggar

Även om frågan om jämställdhet gradvis förflyttat sig bort från den politiska agendan, är den fortfarande högst aktuell. Inte minst om vi ser till folkets engagemang i frågan. Det visade sig tydligt under Forum Jämställdhet där bland annat föräldraförsäkring, arbetsvillkor och den ojämställda stressen stod i fokus.

I en ny utredning säger sig regeringen vilja minska offentliganställdas utsatthet för hot och våld genom hårdare straff. Samtidigt måste en av de värst drabbade myndigheterna, Kriminalvården, införa åtgärder som ökar risken för hot och våld, för att möta regerings nya krav.

Det råder nödläge på flera av landets statliga museer. Naturhistoriska riksmuseet håller stängt på obestämd framtid efter det att museibyggnaden bokstavligen rasat in. Samtidigt har Nationalmuseums ledning varslat om att verksamheten kan tvingas flytta från den ikoniska nationalmuseibyggnaden på grund av att kostnaderna skjutit i höjden.

Tillit är en central del i en fungerande demokrati. Medborgarna måste kunna lita på sina demokratiskt valda representanter. Men lika viktigt är det att medborgare litar på myndigheterna och att statligt anställda utför sitt uppdrag. Dessvärre sprids nu en bild av statligt anställda där de framstår som aktivistiska och att de kan agera fritt utan att kunna hållas till svars.