Opinionsbloggen

Välkommen till Fackförbundet STs opinionsblogg för analyser och kommentarer. Vi som skriver här är utredare, jurister och kommunikatörer och jobbar alla på ST. På bloggen hittar du inlägg om statlig styrning, ledning och värdegrund. Vi vill påverka statliga verksamheter utifrån medarbetarnas kompetens och medborgarnas behov.

Fackförbundet ST är partipolitiskt obundet. Andra viktiga värderingar för oss är att vi är demokratiska, solidariska, trygga i förändring och arbetsplatsnära. Vi som bloggar gör personliga inlägg som utgår från förbundets värderingar, men de ska inte i varje detalj tolkas som STs ståndpunkter.

Alla bloggar

I en tid då den svenska arbetsmarknaden präglas av konflikter och strejkhot, är det viktigt att belysa vad ett kollektivavtal faktiskt innebär. Vissa företag har börjat tveka allt mer för att teckna kollektivavtal. De hävdar ofta att deras organisation är unik eller att de redan erbjuder sina anställda förmånliga villkor. Ett annat argument är att de inte kan erbjuda fika* om de skaffar kollektivavtal. Men dessa argument missar poängen med vad kollektivavtal egentligen innebär och vilken roll de spelar i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Det är enkelt att avfärda stressade kvinnor och hävda att det rör sig om individuella bekymmer. Det är helt enkelt upp till var och en att hantera sin stress och skapa förutsättningar för ekonomisk trygghet. Men det är en grov förenkling av sanningen, och en förminskning av en allvarlig jämställdhetsutmaning. För den ojämställda stressen är ett strukturellt problem, som kräver ett gemensamt ansvarstagande.

Även om frågan om jämställdhet gradvis förflyttat sig bort från den politiska agendan, är den fortfarande högst aktuell. Inte minst om vi ser till folkets engagemang i frågan. Det visade sig tydligt under Forum Jämställdhet där bland annat föräldraförsäkring, arbetsvillkor och den ojämställda stressen stod i fokus.

I en ny utredning säger sig regeringen vilja minska offentliganställdas utsatthet för hot och våld genom hårdare straff. Samtidigt måste en av de värst drabbade myndigheterna, Kriminalvården, införa åtgärder som ökar risken för hot och våld, för att möta regerings nya krav.