Ukraina 220224

Publicerad: 2022-03-23

|Uppdaterad: 2022-03-23

Uttalande om Ukraina från vår europeiska organisation EPSU samt vår international PSI

EPSU och PSI fördömer Rysslands angrepp på Ukraina

- "Våra tankar går till våra kamrater i de ukrainska fackföreningarna. Vi har fått de första rapporterna om attacker som även drabbar fackföreningsmedlemmar. Vår solidaritet är med folket i Ukraina. Vi är övertygade om att detta krig inte är vad majoriteten av arbetande människor i Ukraina och Ryssland vill ha"

Det är delar av innehållet i det gemensamma uttalande som EPSU och PSI publicerat. Läs hela artikeln i bilagan nedan, eller direkt på deras webb

Läs uttalandet på Svenska

Read Statement in English

  Fackförbundet ST

  Box 5308

  102 47 Stockholm

  Besök: Sturegatan 15

  Telefon: 0771-555 444

  E-post: st@st.org

  Orgnr: 802003-2101

  Följ oss