Årsmöte sektion syd 2023

Publicerad: 2023-01-10

Det är dags för årsmöte för sektion syd! 

Datumet är den 16 februari kl 16 via Skype och VoitIT. 

Brev från valberedningen har gått ut om nomineringar till sektionsstyrelsen till alla medlemmar, om du inte har fått det, logga in och kontrollera dina personuppgifter och uppdatera din mail. 

Deadline för att nominera till sektionsstyrelsen är 27 januari. 

Fackförbundet ST

Box 5308

102 47 Stockholm

Besök: Sturegatan 15

Telefon: 0771-555 444

E-post: st@st.org

Orgnr: 802003-2101

Följ oss