Styrelsen

Publicerad: 2022-05-24

Mellan årsmötena är det sektionsstyrelsen som är sektionens högsta beslutande organ. Den består av 11 ledamöter och 2 ersättare.

Sektionsstyrelsens arbete leds av ett presidium. Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 

Sektionsstyrelsen

Anna Ahnlund, ordförande

Fredrik Bergman, 1:e vice ordförande

Christer Blom, 2:e vice ordförande

Natalie Schröder, studieorganisatör

Ledamöter

Christian X Andersson

Henrik Andersen

Viveka Appelqvist

Jessica Saverstam

Maria Bodsunder

Paola Valdes Salas

Pernilla Doverud

Ersättare

Camilla Mahrs

Nareman Gazzawi