Vår och Vitsippor

ST inom Flygledningen

Publicerad: 2022-01-25

Välkommen till ST inom Flygledningen. Vi är en sk Branschavdelning eftersom vi har flera arbetsgivare. Våra underavdelningar är LFV, ACR, SDATS och EPN.

Tillsammans stöttar vi, utbyter erfarenheter och driver frågor inom flygtrafiktjänsten.
Internationellt arbete samt samarbeten med intresseorganisationer är viktiga delar i vårt påverkansarbete.

Medlemmarna i ACR och SDATS är dubbelanslutna med Unionen som moderförbund.
Därför används denna sida mest av avdelning LFV. DU kan välja sektion ACR/SDATS här om du vill läsa mer.

Kom ihåg att söka medlemsskap i ST a-kassa!

Nyheter!

Nedan kan du finna de senaste Medlemsinformationerna från din Avdelning

    Styrelsen

    Peter LennartssonOrdförande

    Medlemsinformationer