En kvinna sitter och funderar

Uppsägning - så går det till när du slutar på arbetsplatsen

Publicerad: 2022-04-22

|Uppdaterad: 2024-01-12

Antingen kan du själv säga upp dig eller så kan din arbetsgivare göra det. Oavsett är det viktigt att avsluta anställningen på ett schyst sätt. Du kanske vill använda dina kontakter som referenser i framtiden eller få ett bra arbetsbetyg. Här är några saker att tänka på när du slutar på jobbet.

1. Olika anledningar till uppsägning

Uppsägning, avsked, varsel och avbrytande av provanställning – vad är det?

Det är skillnad mellan varsel, uppsägning, avsked och avbrytande av provanställning. 

 • Avskedad kan du bara bli om du misskött dig grovt på jobbet. Då upphör din anställning direkt.
 • En uppsägning måste det finnas sakliga skäl för och du har rätt att få den skriftligt från arbetsgivaren. Vid en uppsägning tillämpas även uppsägningstiden enligt kollektivavtal, lag eller ditt anställningsavtal.
 • Avbrytande av provanställning är när du eller arbetsgivaren väljer att avsluta anställningen under provanställningsperioden av olika anledningar, till exempel på grund av arbetsbrist, prestationsproblem eller andra omständigheter. Det innebär att anställningen upphör innan den planerade provanställningsperioden är slut.
 • Varsel är när arbetsgivaren förvarnar om att en större mängd (minst 5) uppsägningar kommer ske inom organisationen.

Läs mer: varsel och uppsägning – så går det till

  2. Se över din uppsägningstid

  Uppsägningstiderna varierar oftast beroende på om det är arbetsgivaren eller du som säger upp anställningen. Vanligtvis regleras uppsägningstiderna i kollektivavtal. Om inget kollektivavtal finns på din arbetsplats tillämpas uppsägningstiderna enligt lagen om anställningsskydd. Dessutom kan uppsägningstiderna fastställas i anställningsavtalet, och i så fall gäller de avtalade villkoren.

  Om du säger upp anställningen själv, är uppsägningstiden en månad enligt lagen om anställningsskydd (LAS), om inte något annat har specificerats i ditt anställningsavtal eller om arbetsplatsen saknar kollektivavtal. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal, brukar uppsägningstiden variera mellan 1 och 3 månader, beroende på hur länge du har varit anställd hos arbetsgivaren.

  När det är arbetsgivaren som säger upp anställningen, är uppsägningstiden oftast längre. Till exempel, vid uppsägning på grund av arbetsbrist inom statliga sektorn, kan uppsägningstiden sträcka sig upp till 12 månader enligt Omställningsavtalet, beroende på din anställningstid.

  Observera att avbryta en provanställning inte anses vara samma sak som att säga upp en anställning enligt lagens mening. Enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS) måste arbetsgivare som avbryter en provanställning i förtid meddela dig om detta minst två veckor i förväg. Som anställd har du möjlighet att sluta direkt. Vissa arbetsplatser har kollektivavtal som fastställer en uppsägningstid på en månad för både arbetsgivaren och arbetstagaren vid avbrytande av provanställning. För anställda inom staten gäller LAS regler. Läs mer om provanställningar.

  3. Överlämning

  Innan du slutar på din arbetsplats behöver du göra en överlämning av ditt arbete.

  En bra överlämning är viktig för att:

  • Du ska veta att det arbete du gjort kommer förvaltas väl 
  • Göra ett snyggt slut gentemot arbetsgivaren

  Ta dig tid att lämna över ditt arbete så att inte viktiga saker tappas bort. Och var inte snål med din kunskap.

  4. Avslutningssamtal

  Boka gärna in ett avslutningssamtal med din chef och använd samtalet till att: 

  • Få feedback på ditt arbete som du kan ta med dig till nästa arbetsplats 
  • Passa även på att ge eventuella synpunkter till chefen så att du kan känna dig färdig med ditt nuvarande jobb

  5. Omdöme, intyg, betyg

  När du slutar på din arbetsplats har du rätt till att få både arbetsintyg och arbetsbetyg. Om du inte omedelbart påbörjar en ny tjänst, se till att begära ett arbetsgivarintyg för a-kassan. Det är ett speciellt intyg som behövs enbart för att ansöka om a-kasseersättning.

  Praktiska frågor

  • Rensa din dator så du får med dig eventuella personliga dokument hem.
  • Rensa och lämna tillbaka din arbetstelefon.
  • Lämna in eventuella betalkort, nycklar och passerkort.
  • Städa ditt skrivbord och lådor från papper och dokument som ska slängas eller sparas.
  • Du ansöker om semester som vanligt hos arbetsgivaren om du vill ta ut intjänade semesterdagar under anställningstiden. Arbetsgivaren kan dock inte lägga ut semesterdagar mot din vilja under uppsägningstiden. Om du inte tagit ut intjänade betalda semesterdagar under anställningstiden så ska du få semesterersättning (pengar) för dessa dagar i samband med slutlön eller månaden efter.
  • Anmäl dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande första dagen du inte längre är anställd om du inte direkt påbörjar ett nytt jobb. Det är viktigt både för ansökan om a-kasseersättning hos den a-kassa du är medlem i samt för att behålla din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) hos Försäkringskassan.

   Fackförbundet ST

   Box 5308

   102 47 Stockholm

   Besök: Sturegatan 15

   Telefon: 0771-555 444

   E-post: st@st.org

   Orgnr: 802003-2101

   Följ oss